Nieuws

25 MRT

Oecumenische ontmoeting in teken diaconie

De jaarlijkse oecumenische ontmoeting van het bisdom Den Bosch en de protestantse kerk Noord-Brabant en Limburg met de Evangelische Kirche van Kurhessen-Waldeck vindt plaats in de Duitse stad Treysa. Hier is het Hessische Diaconiecentrum ‘Hephata’ gevestigd waar mensen met een handicap, chronische ziekte, sociale achterstand of acute ziekte geholpen worden.

Hephata is opgericht in 1864 door de evangelische Pfarrer Franz von Roques. Hij begon toen in Treysa met wooneenheden, werkplaatsen, scholen en een kerk. Sindsdien heeft zijn werk zich uitgebreid over de deelstaten Hessen, Thüringen en Noord Beieren. Hephata betekent ‘Ga open’. Het is ontleend aan het Marcus evangelie waarin doven en stommen bij Jezus gebracht werden die door Hem weer konden horen en spreken. In Hephata wil men mensen een nieuw levensperspectief bieden door ze te begeleiden naar zelfstandigheid.

Naast bisschop Hurkmans nemen vicaris-generaal Schröder en de heer van Oppen van het bisdom deel. De heer Van Dartel vertegenwoordigt de vereniging voor oecumene. Van PKN zijde zijn er acht deelnemers evenals van de Evangelische kerk. De evangelische bisschop prof. Dr. Martin Hein is gastheer van 25 t/m 27 maart. Het bezoek bestaat verder uit theologische en praktische gesprekken over diaconie in Duitsland en Nederland, gezamenlijke gebedsmomenten en maaltijden.

25-03-2008