Nieuws

20 MRT

Witte Donderdag: Eerste van de heilige drie dagen

Met Witte Donderdag begint het zogeheten Paastriduüm of Triduum Sacrum. De Kerk herdenkt de instelling van de H. Eucharistie en het priesterschap, en tijdens de andere twee ‘heilige dagen’ (Goede Vrijdag en Paaszaterdag) het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus. (Witte) Donderdag 20 maart, om 19.00 uur is er een viering in de kathedraal, waarin de bisschop voorgaat.

Officieel begint Witte Donderdag pas met de avondviering Het Tabernakel is bij aanvang van deze Mis leeg en omdat er geen hosties in zijn achtergebleven is de godslamp gedoofd en blijft dat tot de Paaswake.

Op Goede Vrijdag – als de Kruisdood van Jezus wordt herdacht – wordt geen Mis gevierd, maar gelovigen kunnen wel de communie ontvangen die voor dit doel in de eucharistieviering van Witte Donderdag is geconsacreerd. Deze hosties worden na de Witte Donderdagviering in een tabernakel van een zijaltaar bewaard.


20-03-2008