Nieuws

18 MRT

Bisschop werkt weer hele dagen

Bisschop Hurkmans is weer hele dagen aan het werk. In januari en februari werkte hij nog halve dagen om te herstellen van zijn hernia operatie. Begin maart is hij weer volledig aan het werk gegaan. In de Goede Week en met Pasen gaat de bisschop in de Sint-Jan in Den Bosch voor in onderstaande liturgische vieringen:

Dinsdag 18 maart, 15.00 uur: Kruisweg bidden met de medewerkers van het bisdomkantoor.

Woensdag 19 maart, 19.00 uur: Chrismamis, waarin de priesters van het bisdom samen met de bisschop concelebreren. In deze viering zegent de bisschop de heilige Oliën die in het komende jaar gebruikt worden bij de toediening van het doopsel en het vormsel, bij de priesterwijding en voor altaarwijdingen.

Donderdag 20 maart, 19.00 uur: Witte Donderdag viering.

Goede Vrijdag 21 maart, 15.00 uur: Herdenking van het lijden en sterven van de Heer. Goede Vrijdag is een officiële vastendag in de katholieke kerk, samen met Aswoensdag na carnaval.

Zaterdag 22 maart, 22.00 uur: Paaswake. Tijdens deze wake wordt Christus' overgang van de dood naar de verrijzenis gevierd. De viering is rijk aan symbolische tekenen als licht (nieuw paasvuur) en water (zegening doopwater).

Zondag 23 maart, 10.15 uur: pontificale eucharistieviering. Het Paasfeest is het belangrijkste christelijke feest. Met Pasen wordt Jezus' verrijzenis uit de dood gevierd.

18-03-2008