Nieuws

17 MRT

In Memoriam Maurice Pirenne

Op vrijdag 14 maart 2008 is te ’s-Hertogenbosch overleden de zeereerwaarde heer drs. Maurice Maria Pirenne, tot voor kort organist van de kathedrale basiliek van St. Jan te ’s-Hertogenbosch.

Maurice Maria Pirenne werd geboren te Tilburg op 29 november 1928 en door mgr. W.Mutsaerts tot priester gewijd voor het bisdom van ’s-Hertogenbosch op 7 juni 1952. Hij was een jaar kapelaan in St. Michielsgestel (1952-1953), alvorens hij naar Rome vertrok om zich aan het Pauselijke Instituut voor de Gewijde Muziek verder te bekwamen in velerlei facetten van de kerkmuziek (1953-1958). Na zijn terugkeer in Nederland was hij twee jaar leraar aan het Kleinseminarie Beekvliet te St. Michielsgestel (1958-1960) en vijf jaar kapelaan van de Sacramentsparochie in ’s-Hertogenbosch (1960-1965). Op 16 februari 1965 werd hij kapelaan van de kathedraal en tegelijk rector cantus van de Schola Cantorum. Meer dan een kwart eeuw gaf hij, naast vele andere docentschappen in de kerkmuziek, leiding aan de kerkelijke zang in de St. Jan. In 1991 werd hij benoemd tot organist, welke taak hij tot enkele weken voor zijn dood vervulde.

Op 30 april 1993 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Moge hij rusten in vrede!


- avondwake – in de St. Janskathedraal op dinsdag 18 maart a.s. om 19.00 uur, waarna mogelijkheid tot afscheid nemen in de Sacramentskapel

- uitvaart – in de St. Janskathedraal op woensdag 19 maart a.s. om 11.00 uur

17-03-2008