Nieuws

17 MRT

Veelgestelde vragen promotie/voortraject


 • Ik wil graag een groep in mijn parochie mobiliseren om samen aan de Romereis deel te nemen? Wat is er aan promotiemateriaal beschikbaar?
  Er zijn tal van mogelijkheden om de Romereis zelf in de parochie te promoten:
  • op de website van het bisdom kunt u bijvoorbeeld een standaard persbericht overnemen dat u kunt aanpassen aan uw eigen situatie en dan in het parochieblad kunt plaatsen. Vanzelfsprekend bent u ook vrij om zelf een bericht te maken!
  • Een ander middel is het organiseren van een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden in de parochie. U kunt dit helemaal zelf opzetten en daartoe vindt u op de website van het bisdom verschillende middelen: u kunt gebruik maken van de powerpointpresentatie die u kunt downloaden op de website. Ook kunt u op de website extra folders aanvragen ter verspreiding. Deze zaken kunt u ook aanvragen bij mevrouw S. van den Berk van het bisdom. Ook kunt u bij haar de dvd met het promotiefilmpje van de bisschop aanvragen en laten zien tijdens de bijeenkomst.
  • Wanneer u er prijs op stelt dat iemand van de organisatie een presentatie over de Romereis komt geven in uw parochie, kunt u ook contact opnemen met het bisdom. Deze persoon zal dan ook gebruik maken van de powerpointpresentatie en de dvd.
  Vorige pagina
 • 17-03-2008