Nieuws

12 MRT

In Memoriam A.G.J.M. Smits

Op 11 maart 2008 is te ’s-Hertogenbosch overleden de zeereerwaarde heer Adrianus Gerardus Johannes Maria Smits, pastoor van de parochies H. Remigius te Lithoijen en H. Benedictus te Teeffelen en waarnemend pastoor van de parochie H. Servatius te Oijen.

Pastoor Smits werd geboren op 27 juli 1931 te ’s-Hertogenbosch en tot priester gewijd op 4 juni 1955. Hij was werkzaam als leraar aan het Kleinseminarie en latere gymnasium Beekvliet te St. Michielsgestel van 1955 – 1995. Na zijn pensioen in 1995 werd hij benoemd tot (waarnemend) pastoor te Lithoijen, Teeffelen en Oijen.

Moge hij rusten in vrede!

De avondwake is vrijdag 14 maart a.s. om 19.30 uur in de parochiekerk van Lithoijen. Er is gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 14 maart a.s. tussen 18.00 en 22.00 uur in de parochiekerk van Teeffelen. De uitvaart vindt plaats op zaterdag 15 maart a.s. om 12.00 uur in de parochiekerk van Lithoijen.

 

12-03-2008