Nieuws

10 MRT

Vieringen met bisschop: Goede week en Pasen

De week van 16 t/m 22 maart is de Goede Week die gevolgd wordt door het hoogfeest van Pasen. In de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch vindt een aantal bijzondere plechtigheden plaats. Bisschop Hurkmans gaat hierin voor.

Maandag 17 maart, 19.00 uur: viering van het sacrament van boete en verzoening.

Woensdag 19 maart, 19.00 uur: Chrismamis, waarin de priesters van het bisdom samen met de bisschop concelebreren. In deze viering zegent de bisschop de heilige Oliën die in het komende jaar gebruikt worden bij de toediening van het doopsel en het vormsel, bij de priesterwijding en voor altaarwijdingen. Er zijn inmiddels 50 priesters aangemeld. Priesters kunnen zich nog aanmelden bij mevrouw Tiebosch: jtiebosch@bisdomdenbosch.nl


Donderdag 20 maart, 19.00 uur: Witte Donderdag viering.

Goede Vrijdag 21 maart, 15.00 uur: Herdenking van het lijden en sterven van de Heer. Goede Vrijdag is een officiële vastendag in de katholieke kerk, samen met Aswoensdag na carnaval.

Zaterdag 22 maart, 22.00 uur: Paaswake. Tijdens deze wake wordt Christus' overgang van de dood naar de verrijzenis gevierd. De viering is rijk aan symbolische tekenen als licht (nieuw paasvuur) en water (zegening doopwater).

Zondag 23 maart, 10.15 uur: pontificale eucharistieviering. Het Paasfeest is het belangrijkste christelijke feest. Met Pasen wordt Jezus' verrijzenis uit de dood gevierd.

10-03-2008