Nieuws

30 JAN

Reactie bisdom voormalig Bijbelsmuseum

De rechtbank in Arnhem heeft vandaag de eis afgewezen van het bisdom Den Bosch. Het bestuur van de Heilig Land Stichting had besloten het museum over te dragen aan een stichting die niet gehouden is aan de oorspronkelijke statutaire doelstelling waardoor het museum feitelijk buiten de zeggenschap van de bisschop kwam.

Het bisdom betreurt deze beslissing, omdat het museum is opgericht door katholieken om de herinnering aan Jezus Christus levend te houden op een museale manier. In de loop van de jaren heeft het bestuur zich steeds verder verwijderd van deze oorspronkelijke doelstelling. Het bisdom heeft er alles aan gedaan om het museum te behouden ten dienste van de katholieke geloofsgemeenschap.

Overleg met het bestuur en het terugdraaien van het ontslag daarvan in 2002 heeft niet kunnen voorkomen dat er een juridische weg moest worden gegaan. Het bisdom zal er naar blijven streven dat Jezus Christus in het museum aan de orde komt op een wijze, die ook inhoudelijk recht doet aan het christelijke c.q. rooms-katholieke geloof in Hem. Door het vonnis lijken de mogelijkheden die het bisdom daartoe heeft echter nog maar beperkt. Het bisdom bestudeert momenteel het vonnis. Of het in hoger beroep gaat is nog niet te zeggen.

Een samenvatting van de uitspraak is te lezen op www.rechtspraak.nl

 

30-01-2008