Nieuws

30 JAN

Een hechte groep naar Sydney


Tijdens de ontmoetingsdag voor WJD-gangers uit het Bisdom van ’s-Hertogenbosch op 19 januari in Den Bosch verzamelde zich een enthousiaste groep van zestig jonge pelgrims in het parochiezaaltje van de Heilige Lucasparochie. Elkaar beter leren kennen en een praktische update omtrent de WJD was het doel van deze dag. De eerstvolgende ontmoetingsdag voor jongeren is de Palmzondagmanifestatie op 16 maart in Cuijk. Hier zijn alle jongeren en tieners uit het bisdom voor uitgenodigd.

Sien Hommeles (18) is namens het bisdom projectmedewerkster voor de WJD. Zij blikt terug op de ontmoetingsdag van 19 januari.

Door een leuk en afwisselend dagprogramma zat de sfeer er snel in. Zo vertelden enkele jongeren uit verschillende regio’s wat voor sponsoractiviteiten ze hebben gedaan om het benodigde geld bij elkaar te krijgen en wat ze van de Wereldjongerendagen verwachten. Jeroen Goosen, landelijk projectleider voor de WJD gaf een enthousiaste presentatie met de laatste nieuwtjes: hoe ziet het programma eruit? Waar overnachten we? Welke gevaarlijke dieren leven er aan de andere kant van de wereld? Hoe overleef je de lange vliegreis? Op alle vragen van de deelnemers had hij een antwoord. Na een korte pauze presenteerde pastoor Van Buijtenen een nieuw boekje met zijn vertaling van de drie brieven die de Paus na de WJD van 2005 in Keulen aan de jongeren heeft geschreven. Een tachtigtal vragen helpen de jongeren deze mooie teksten beter te begrijpen. Na een snelle Aussi-quiz werd de Eucharistie gevierd met een aanstekelijke preek van pastoor Verest.

De dag werd besloten met een echte Australische maaltijd waarbij duidelijk voelbaar werd dat de ontmoetingsdag had gewerkt. Waar aan het begin van de dag de jongeren nog wat onwennig waren, zat tijdens de maaltijd iedereen door elkaar gezellig te kletsen. Er zijn veel nieuwe contacten gelegd en de eerste stap voor een hechte groep die samen op weg gaan naar Sydney is gezet. Dank aan iedereen die geholpen heeft om deze dag tot een groot succes te maken!

Het boekje “Pelgrims op weg naar Christus” dat tijdens de ontmoetingsdag werd ingeleid en uitgedeeld door deken Van Buijtenen, is voor € 2,= per stuk te bestellen via jongeren@bisdomdenbosch.nl. Zijn inleiding is hier te downloaden. Aanmelden voor Palmzondag kan hier.30-01-2008