Nieuws

28 JAN

2.4.2. Kopiëren van bladmuziek

Het kopiëren van bladmuziek valt normaal gesproken onder het auteursrecht en is aan vergoeding onderhevig.
Parochies worden daarom geadviseerd bladmuziek in voldoende aantallen voor de leden van het koor te kopen.
Sinds enige tijd is de Stichting Musicopy actief. Deze stichting stuurt brieven aan parochies met een waarschuwend karakter inzake het kopiëren van bladmuziek. Tevens doet de stichting een aanbod om gebruik te maken van de zogeheten 'regeling additoneel kopiëren', waardoor een parochie wel licentiegerchtigd is tot het maken van kopieën. De hier genoemde stichting is geen op de Wet gebaseerde instelling waarop overheidstoezicht wordt uigeoefend. Zij vertegenwoordigt uitsluitend een deel van de rechthebbenden zoals componisten, tekstschrijvers en muziekuitgeverijen, waarvan de meesten bij parochiekoren niet in gebruik zijn. Parochies worden geadviseerd niet in te gaan op het aanbod van de stichting, hiervan is de stichting op de hoogte gesteld.
In een landelijk overleg van de R.-K. Kerkprovincie wordt gezocht naar een regeling, die in elk geval inhoudt dat de R.-K. Kerk te maken heeft met één instantie die alle componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers vertegenwoordigd.
28-01-2008