Nieuws

25 JAN

Zorgbehoefte

Zorgbehoefte
Iedereen met zorgbehoefte wordt verzocht contact op te nemen met de touroperator VNB Nationale Bedevaarten om in overleg te bepalen of en hoe deelname aan de Romebedevaart verantwoord is. Wanneer u rolstoelafhankelijk of minder goed ter been bent, denkt in Rome verpleegkundige en/of medische zorg nodig te hebben of wanneer u thuis regelmatig een arts raadpleegt, is het verstandig het VNB een zorgformulier in te vullen.

Wij willen graag van uw zorgsituatie op de hoogte zijn zodat wij daar in de voorbereiding en tijdens de bedevaart zo goed mogelijk rekening mee kunnen houden. Het formulier wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld en aan de bedevaartarts beschikbaar gesteld zodat deze u snel en adequaat kan helpen als u op hem een beroep moet doen.

De rolstoeltoegankelijkheid van Rome matig. Daar waar mogelijk zal VNB Nationale Bedevaarten logistieke maatregelen treffen, maar het is niet te garanderen dat u alles van het programma kunt meemaken. Mensen met medicijngebruik dienen te zorgen voor een actuele medicijnlijst.

Om het zorgformulier te downloaden, klik hier

Vorige pagina
25-01-2008