Nieuws

21 JAN

De kracht ontvangen om te getuigen

De Palmzondagmanifestatie van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch zal dit jaar om getuigen draaien. Op 16 maart 2008 zijn jongeren en tieners welkom voor een begeesterend programma rond het Wereldjongerendagenthema “Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn”.

Op het programma staan vertrouwde onderdelen als de brief van de paus en de Palmzondagviering met bisschop Hurkmans. Nieuw is een workshop rond de Stille Omgang, waarvoor vanuit het bisdom een bus naar Amsterdam rijdt.

Esther Fennis uit Boxmeer is betrokken bij de organisatie. Omdat er een bijzonder accent ligt op de heilige Geest, mag Palmzondag een inspirerend karakter krijgen wat haar betreft. “Er zal veel ruimte zijn voor interactie, dialoog en creativiteit”, aldus Fennis. De voorbereidingen zijn in volle gang. Inschrijven is nu al on-line mogelijk hier en de flyer is hier te downloaden.
 
Programma in het kort
09.30 uur    Ontvangst
10.15 uur    Welkom + Brief Paus
10.45 uur    Workshops
11.45 uur    Kort middaggebed
12.00 uur    Lunch
13.00 uur    Gesprek met de bisschop
13.45 uur    Op zoek naar de Geest (speurtocht door Cuijk naar ge-inspireer-de mensen)
15.30 uur    Palmprocessie en Eucharistie Palmzondag
17.00 uur    Warme maaltijd
 
21-01-2008