Nieuws

17 JAN

Bisdom stimuleert kerken om overdag open te zijn

Het bisdom van ’s-Hertogenbosch gaat parochies stimuleren hun kerk overdag open te stellen, ook buiten de liturgievieringen. Ruimere openingstijden maken het mogelijk de kerk te bezoeken voor stilte, bezinning, gebed, het opsteken van een kaarsje en ontmoeting. Ook verlaagt dit de drempel voor mensen die zich niet direct aangesproken voelen door een liturgische viering.

Uit angst voor diefstal en vandalisme is van de 400 kerken in het bisdom momenteel het merendeel buiten de liturgievieringen gesloten voor publiek. Door technische voorzieningen te treffen kunnen kerken overdag wél de deuren openen. Het bisdom denkt hierbij aan beveiligingscamera’s, alarminstallaties en aan verplaatsing of beveiliging van kunstwerken. Ook het aspect brandveiligheid verdient bijzondere aandacht.
Diverse parochies plaatsen in het portaal achter in de kerk een metalen hek of glaswand waardoor bezoekers in de kerk kunnen kijken, of richten een aparte dagkapel in. Het bisdom juicht het toe dat parochies hun kerkgebouw voor bezoekers willen openstellen, maar vindt het jammer als de kerk niet in zijn geheel toegankelijk is. Het start daarom een project om kerkgebouwen die nu overdag gesloten zijn, tenminste vier uur per dag open te stellen. Via diverse maatregelen – zoals beveiliging van de altaarruimte – is bij veel kerkgebouwen het risico dat met ruimere openstelling gepaard gaat, tot een aanvaardbaar (en verzekerbaar) niveau terug te brengen, zelfs wanneer er geen gastheren of gastvrouwen aanwezig zijn om de kerk te ‘bewaken’. Bovendien verkleint adequate beveiliging van een kerk de kans op diefstal en vandalisme ook wanneer de deuren gesloten zijn.

Het bisdom opent een ‘helpdesk’ voor vragen, en parochies die het kerkgebouw weer open willen stellen kunnen vanuit het bisdom ook ter plaatse worden geadviseerd. Skanfonds werkt mee aan het pilotproject waardoor aan de eerste twintig deelnemende parochies elk een eenmalige subsidie van € 3.000,- kan worden geboden voor het nemen van de noodzakelijke maatregelen. Dit pilotproject moet ook leiden tot een brochure met praktische handreikingen, met behulp waarvan meer parochies gemakkelijker kunnen overgaan tot een ruimere openstelling van hun kerkgebouw.

Het bisdom van ’s-Hertogenbosch lanceert het idee bij aanvang van het Jaar van het Religieus Erfgoed en wil daarmee benadrukken dat kerkgebouwen het beste hun oorspronkelijke functie als Huis van God kunnen behouden, ook wanneer er minder liturgische vieringen zijn. De maatschappelijke behoefte aan plaatsen waar een steeds grotere groep niet-kerkbetrokken mensen terecht kan voor bezichtiging en bezinning is volgens het bisdom groeiende. In de ons omringende landen zijn kerken vaker toegankelijk, mede dankzij technische beveiligingsmaatregelen.

De parochies ontvangen over twee weken nadere informatie over dit pilotproject.
17-01-2008