Nieuws

20 DEC

Vierde zondag van de AdventOp weg
naar het licht

door vicaris-generaal
drs. J. Schröder
Is spiritualiteit een luxe of een uitdaging? Die vraag mogen wij ons stellen, zeker nu onlangs de 'week van de spiritualiteit' plaatsvond en emeritus-hoogleraar Gerard Dekkers terecht de kritische vraag stelt of de grote aandacht voor spiritualiteit niet vooral een 'product van onze welvaart is' (Trouw 27 oktober 2007)? Gaat het om goed gevoel of heeft dit alles te maken met christelijk geloof? Gaat het vooral om mij zelf of gaat het om God en zijn wereld, om de ander als gave van God en opgave voor ons?
De Schrift en de katholieke traditie gaan er van uit dat God van mensen houdt en zelf medemens is geworden in zijn Zoon Jezus Christus. Op weg naar kerstmis volgen wij daarom elke week éen persoon, een gestalte die de Bijbel ons voorhoudt om te laten zien: alles verwijst naar Hem die zelf heeft gezegd "Ik ben het licht der wereld' (Joh. 8,12).

MARIA
De advent nodigt de gelovige mens vooral uit om mee te leven met Maria, die de moeder van Jezus de Verlosser zal worden en die daarom later terecht ook de moeder van de Kerk wordt genoemd. Alhoewel zij nog niet gehuwd was en bij de joodse stroming moet hebben behoord van 'de armen van Jahwe', van hen die al hun verwachting in God stelden, lezen we dat Maria bidt dat "Hij welwillend neerzag op de kleinheid van zijn dienstmaagd" (Luc. 1,48). Klein en groot zijn in de Schrift zeer betrekkelijke begrippen. De ware grootheid wordt toegedacht aan hen die 'nederig' zijn, dat wil zeggen die hun plaats en hun afhankelijkheid ten aanzien van de levende God erkennen en durven te aanvaarden. Die 'kleinheid' is de basis van hun geloof en hun overgave. Dat bepaalt de grootheid van hun gestalte naar goddelijke maat. Daarin gaat Maria ons allen voor. Zij gaat ons voor in gebed: "Tot U, Heer, stijgt mijn verlangen. Op U, God, is mijn vertrouwen" (Ps. 25,1). Maria herkent in Jezus, haar Zoon, het licht van de wereld. Zij leert ons de innerlijke houding van geloof, zoals verwoord in een kerkelijke tekst: "Herder of wijze, men kan hier op aarde slechts tot God komen door voor de kribbe van Bethlehem te knielen en Hem, verborgen in de zwakheid van een Kind, te aanbidden" (KKK 563). Spiritualiteit is, op deze manier, niet een kwestie van geloven dat God bestaat, maar van aanvaarden dat Hij doordringt in onze geschiedenis van elke dag.
20-12-2007