Nieuws

15 DEC

Derde zondag van de AdventOp weg
naar het licht

door vicaris-generaal
drs. J. Schröder
Is spiritualiteit een luxe of een uitdaging? Die vraag mogen wij ons stellen, zeker nu onlangs de 'week van de spiritualiteit' plaatsvond en emeritus-hoogleraar Gerard Dekkers terecht de kritische vraag stelt of de grote aandacht voor spiritualiteit niet vooral een 'product van onze welvaart is' (Trouw 27 oktober 2007)? Gaat het om goed gevoel of heeft dit alles te maken met christelijk geloof? Gaat het vooral om mij zelf of gaat het om God en zijn wereld, om de ander als gave van God en opgave voor ons?
De Schrift en de katholieke traditie gaan er van uit dat God van mensen houdt en zelf medemens is geworden in zijn Zoon Jezus Christus. Op weg naar kerstmis volgen wij daarom elke week éen persoon, een gestalte die de Bijbel ons voorhoudt om te laten zien: alles verwijst naar Hem die zelf heeft gezegd "Ik ben het licht der wereld' (Joh. 8,12).

ELISABETH
In haar hoge ouderdom leek het voor Elisabeth uiterst onwaarschijnlijk dat zij nog ooit moeder zou worden, iets wat in de Schrift gezien werd als de enige garantie voor de toekomst. Immers in een tijd zonder sociale voorzieningen (denk aan Azië en Afrika in onze dagen) betekent het hebben van kinderen dat er op je oude dag voor je gezorgd wordt. Haar moederschap is daarom een verrassing naar menselijk begrip, een wonder als je het bekijkt met de ogen van het geloof. Zoals de engel over Elisabeth meldt aan haar bloedverwante Maria: "Voor God is niets onmogelijk" (Luc. 1,37). Dat wekt bij beide vrouwen dan ook verwondering en dankbaarheid. Reden waarom Maria naar haar toe reist, welk feit Elisabeth de woorden in de mond legt: "waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?" (Luc. 1,43).
Dit bezoek van Maria aan haar nicht - Maria visitatie, 31 mei, heet de feestdag die dit herdenkt - is een uiting van respect maar ook van gedeelde verwachting. Twee vrouwen die een geheim delen van diep geloof dat God de wereld niet alleen laat en met ons onderweg blijft. Authentiek bidden is daarom altijd waken (Mt. 26,41), gelovig uitzien naar de heilvolle komst van de Heer.
15-12-2007