Nieuws

13 DEC

Bisschop Hurkmans hervat werkzaamheden in deeltijd

Met ingang van 1 januari 2008 zal bisschop Hurkmans het bestuur van het bisdom weer op zich nemen. De bisschop heeft op advies van zijn artsen vanaf begin juli niet meer gewerkt vanwege het herstel van een herniaoperatie. In januari en februari begint hij halve dagen te werken.

In een brief aan onder meer het pastorale kader van het bisdom deelt de bisschop op een persoonlijke manier zijn ervaringen van de laatste maanden. Hij geeft aan dat hij langere tijd de grenzen van zijn persoonlijke reserves heeft overschreden. Sinds Kerstmis vorig jaar begon de rug van de bisschop op te spelen. Aanvankelijk werkte hij gewoon door, maar in juni werd de pijn zo groot dat hij geopereerd moest worden. Achteraf beschouwt hij het ziek zijn als een periode van herbronning waarin hij tijd heeft genomen om te lezen en te ontspannen. Hij schrijft dat hij graag meer over zijn ziek zijn had willen mededelen, maar dat hij dit niet heeft gedaan om het onderscheid tussen werken en niet werken helder te houden.

De bisschop schrijft verder dat hij wonen en werken in zijn eigen huis meer van elkaar gaat scheiden door een werkkamer en ontvangstkamer in te richten. De bisschop schrijft ook dat hij vriendschappelijk en vertrouwelijk wil omgaan met zijn priesters, diakens en directe medewerkers en op hen wil bouwen ‘in bescheidenheid en dienstbaarheid’. Hij beschouwt deze manier van werken als de manier om gezond te blijven. De brief besluit met een kerst- en nieuwjaarswens die de bisschop mede namens zijn vicarissen-generaal Van Meijgaarden en Schröder en directeur/econoom diaken Broeders uitspreekt.

De bisschop zal tijdens het kerstconcert in de Sint-Jan op 17 december een kerstwens uitspreken en in de kerstnacht om twaalf uur de nachtmis celebreren.

De volledige tekst van de brief kunt u hier downloaden.

Omroep Brabant interviewde de bisschop over de hervatting van zijn werkzaamheden. De video van dit interview kunt u hier bekijken.
13-12-2007