Nieuws

11 DEC

Jubileumbedevaart "Naar het hart van de Kerk"

Ga met uw parochie, gezin, groep of individueel op jubileumbedevaart naar Rome.
Van 25 tot 30 oktober 2009

In 2009 bestaat het Bisdom van 's-Hertogenbosch 450 jaar. Deze gelegenheid zal niet ongemerkt voorbijgaan. In het Jaar van de Evangelisatie, dat als thema gekozen is voor de jubileum, wil het bisdom parochianen en pastores, koren, schuttersgilden, jongeren, ouderen en gezinnen in de gelegenheid stellen met elkaar op weg te gaan naar Rome, het hart van de Rooms-katholieke kerk.

Rome
Rome is van oudsher een belangrijk bedevaartsoord voor katholieken. Een pelgrimage naar de resten van het oudchristelijke Rome, de vier grote basilieken, de graven van Petrus en Paulus, het onderweg zijn met elkaar en de ontmoeting met de Paus en de Wereldkerk kunnen belangrijke beweegredenen zijn om de reis naar Rome en Vaticaanstad te ondernemen.
Daarnaast is de stad in cultuurhistorisch opzicht interessant. Wie kent niet de beelden van het Colosseum of het Sint Pietersplein, de Trevifontein, de Spaanse Trappen of "Het laatste oordeel" van Michelangelo in de Sixtijnse kapel?

Samen onderweg
Velen maken wel eens een reis in groepsverband naar bijvoorbeeld Kevelaer of Lourdes. Ook over een gezamenlijke pelgrimage naar Rome kunnen verschillende parochies, koren en schuttersgilden in ons bisdom meepraten:

"Een parochiebedevaart naar Rome is een reis met veel gelegenheid voor gebed, bezinning, delen van lief en leed, en geloofsverdieping.
In Rosmalen heeft het zichtbaar doorgewerkt in de parochie; deelnemers zie je na afloop vaker in de kerk of ze gaan zich actief als vrijwilliger inzetten. De bedevaart versterkt de saamhorigheid in de parochie en de verbondenheid met de Wereldkerk."

(diaken Jan Renders, parochie Heilige Birgitta, Rosmalen)

"Onze reis naar Rome was een inspirerende kennismaking met andere (zang)culturen, die ook ten goede is gekomen aan de muzikale ontwikkeling van de Lieropse koorleden.
Het hoogtepunt voor A Capella was ongetwijfeld het opluisteren van de H. Eucharistieviering in de Sint Pieterbasiliek."

(Harrie van der Sanden, voorzitter mannenkoor A Capella, Lierop)

Paulusjaar
Paus Benedictus XVI heeft aangekondigd dat in juni 2008 het Paulusjaar van start gaat. Als een van de belangrijkste verkondigers van het Evangelie zullen we in het Jaar van de Evangelisatie, onder meer tijdens de Romebedevaart, bijzondere aandacht aan de apostel Paulus besteden.


Informatie voor Romereisvrijwilligers
Programma
Reismogelijkheden
Verblijf
Kosten
Inschrijving
Informatieavonden
Downloads
Extra folders aanvragen
Veelgestelde vragen
Contact
Parochies
Zorgbehoefte
11-12-2007