Nieuws

11 DEC

Reactie op benoeming nieuwe aartsbisschop Utrecht

Utrecht – Naar aanleiding van de benoeming van mgr.dr. W.J. Eijk, bisschop van Groningen–Leeuwarden, tot aartsbisschop van Utrecht en metropoliet van de Nederlandse Kerkprovincie, geeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie bij monde van haar voorzitter Adrianus kardinaal Simonis, de volgende reactie:

“De bisschoppen van Nederland zijn verheugd met de, na het afscheid van kardinaal Simonis zo spoedige, bekendmaking van de benoeming van mgr. Eijk tot nieuwe aartsbisschop van Utrecht. Mgr. Eijk was tot nu toe bisschop van Groningen–Leeuwarden en als zodanig lid van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
De bisschoppen begroeten hun collega in dankbaarheid voor zijn bereidheid deze benoeming te aanvaarden in een tijd van crisis op velerlei gebied, maar ook van hoop die leven doet. Zij spreken de wens uit dat de nieuwe aartsbisschop in geloof en welwillendheid als herder in Christus aanvaard zal worden, alsook dat zijn vele talenten op vruchtbare wijze aan het aartsbisdom ten goede mogen komen.
Gaarne bevelen wij de nieuwe aartsbisschop in het gebed van de gelovigen aan, hem toewensend dat de Heilige Willibrord, wiens 70ste opvolger hij zal zijn, voor hem een voorspreker bij God mag zijn.”

Het bisdom van 's-Hertogenbosch is verheugd met de benoeming van mgr. Eijk tot aartsbisschop van Utrecht. Hij is iemand met grote ervaring en kundigheid op medisch en pastoraal gebied. Wij wensen hem toe dat hij vruchtbaar en vreugdevol mag werken.
11-12-2007