Nieuws

07 DEC

Tweede zondag van de AdventOp weg
naar het licht
door vicaris-generaal
drs. J. Schröder
Is spiritualiteit een luxe of een uitdaging? Die vraag mogen wij ons stellen, zeker nu onlangs de 'week van de spiritualiteit' plaatsvond en emeritus-hoogleraar Gerard Dekkers terecht de kritische vraag stelt of de grote aandacht voor spiritualiteit niet vooral een 'product van onze welvaart is' (Trouw 27 oktober 2007)? Gaat het om goed gevoel of heeft dit alles te maken met christelijk geloof? Gaat het vooral om mij zelf of gaat het om God en zijn wereld, om de ander als gave van God en opgave voor ons?
De Schrift en de katholieke traditie gaan er van uit dat God van mensen houdt en zelf medemens is geworden in zijn Zoon Jezus Christus. Op weg naar kerstmis volgen wij daarom elke week éen persoon, een gestalte die de Bijbel ons voorhoudt om te laten zien: alles verwijst naar Hem die zelf heeft gezegd "Ik ben het licht der wereld' (Joh. 8,12).

JOHANNES DE DOPER
"Meer dan een profeet" getuigt Jezus over hem (Luc. 7,26), die in letterlijke zin zijn neef is en dus tot dezelfde familie behoort. Omstreeks 1515 heeft de schilder Grünewald Johannes de Doper op een altaarstuk uitgebeeld met een immens grote vinger om duidelijk te maken: zijn levensopdracht is om te verwijzen naar Hem die na mij komt (cf. Joh. 1,27). Christelijk geloof is mensen verwijzen naar God zoals Hij zichtbaar en tastbaar wordt in de persoon van Jezus Christus en daarom steeds opnieuw verwachting wekken. "Hij moet groter worden en ik kleiner" (Joh. 3,30) zegt de voorloper Johannes. Dit betekent dat alles ondergeschikt is aan de Komende en dat christelijk geloof steeds te maken heeft met een onbevangen openheid voor de toekomst. "Geduldig en hoopvol wachten is de basis van alle spiritualiteit" heeft de filosofe Simone Weil (1909-1943) genoteerd. Deze vrouw was zelf alles behalve passief, want zij ging in het Frankrijk van haar tijd arbeiders in de fabrieken helpen om stakingen te organiseren. Toch was ze ervan overtuigd dat het uiteindelijke geluk niet van mensen kwam, maar van Hem die ons altijd te boven gaat.
Van Johannes zegt het evangelie dat hij geroepen is "om voor de Heer uit te gaan om zijn wegen te bereiden en om voor zijn volk de boodschap van verlossing te brengen" (Luc. 1,76-77). Een verlossing die gericht is op de hele mens, uiterlijk èn innerlijk.
07-12-2007