Nieuws

30 NOV

Eerste zondag van de AdventOp weg
naar het licht

door vicaris-generaal
drs. J. Schröder
Is spiritualiteit een luxe of een uitdaging? Die vraag mogen wij ons stellen, zeker nu onlangs de 'week van de spiritualiteit' plaatsvond en emeritus-hoogleraar Gerard Dekkers terecht de kritische vraag stelt of de grote aandacht voor spiritualiteit niet vooral een 'product van onze welvaart is' (Trouw 27 oktober 2007)? Gaat het om goed gevoel of heeft dit alles te maken met christelijk geloof? Gaat het vooral om mij zelf of gaat het om God en zijn wereld, om de ander als gave van God en opgave voor ons?
De Schrift en de katholieke traditie gaan er van uit dat God van mensen houdt en zelf medemens is geworden in zijn Zoon Jezus Christus. Op weg naar kerstmis volgen wij daarom elke week éen persoon, een gestalte die de Bijbel ons voorhoudt om te laten zien: alles verwijst naar Hem die zelf heeft gezegd "Ik ben het licht der wereld' (Joh. 8,12).

Profeet Jesaja; fresco in de Sixtijnse kapel (Vaticaan)JESAJA
Een profeet is niet een soort waarzegger die in koffiedik kijkt, maar iemand die de werkelijkheid dieper doorgrondt dan andere mensen, zodat men er niet omheen kan: dit komt van God! De belofte van Jahwe aan Abraham (Gen. 12,1-2) trekt Jesaja, minstens zes eeuwen voor Jezus, door. Daarom kan hij zeggen: "Het volk dat Ik Mij heb gevormd, zal van mijn lof gewagen" (Jes. 43,21). De woestijn, waar de profeet over spreekt, zal veranderd worden in 'levend water' (Joh. 4,14). "De maagd zal ontvangen en een Zoon ter wereld brengen, die Immanuël zal worden genoemd" (Jes. 7,14). Jesaja spreekt in beelden die verwachting wekken en waarvan de portée in de regel pas later verstaan zal worden. Hij kondigt een tijd aan van heil en hij verwijst naar de messias die in de persoon van Jezus in onze wereld binnen komt om haar te redden en te bevrijden. Jesaja is de profeest van de messiasverwachting. Dat is meer dan een binnenwerelds en louter menselijk optimisme; het is geloof dat God de geschiedenis leidt en dat die daarom met recht heilsgeschiedenis mag heten. Ze leidt ons naar Hem die is het lichtende "beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping" (Kol. 1,15).
30-11-2007