Nieuws

21 NOV

Half miljoen folders Kerkbalans onderweg

Sinterklaas is niet de enige die drukdoende is met pakketjes. Meer dan een half miljoen folders voor de Actie Kerkbalans staan te wachten om aan de parochies te worden gestuurd. Vanaf 1 december kunnen zij hun bestellingen verwachten. Ze worden verzonden met TNT Post.

Verreweg de meeste materialen worden in de landelijke actieweken plaatselijk verspreid. Dit jaar wordt de Actie Kerkbalans voor de 36e keer gehouden. In week 3 en week 4, tussen 13 en 27 januari, zullen in heel Nederland activiteiten in verband met Kerkbalans worden georganiseerd.

De Actie Kerkbalans is voor de meeste parochies de belangrijkste geldwervingsactie.  Kerken ontvangen in Nederland geen overheidssubsidie. Om toch te kunnen beschikken over de benodigde financiële middelen – voor onderhoud van de kerk, het pastorale werk, salarissen en huishoudelijke kosten - zijn parochies volledig afhankelijk van hun leden. De vrijwillige bijdragen van parochianen voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans leveren daarin een zeer belangrijke bijdrage.
Het lukt de parochies om via Kerkbalans nog elk jaar een grote som geld bij elkaar te brengen, maar dit geld wordt door een langzaam slinkende groep gedoneerd. Toch kennen de Nederlandse kerkgenootschappen samen maar liefst 6,8 miljoen leden. Veel van die leden zijn weer ‘teruggevonden’ dankzij de verbeterde kerkledenregistratie.

Sinds kort beschikken de parochies over een eigen netwerk op de website van Kerkbalans. Daarvoor ontvingen de penningmeesters van de parochies een gebruikersnaam en wachtwoord. De website biedt ondersteuning bij de organisatie en uitvoering van de actie.
21-11-2007