Nieuws

20 NOV

Nieuwe katholieken jaarlijks bijeen

Dertig van de zeventig nieuwe katholieken die ieder jaar toetreden tot de katholieke kerk in het bisdom Den Bosch waren afgelopen zaterdag voor het eerst bijeen. De ervaringen zijn dermate positief dat het bisdom plannen maakt voor een jaarlijkse ontmoetingsdag.

De nieuwe katholieken zijn uitgenodigd door de bisschop voor een woord- en gebedsdienst in de Sint-Janskathedraal, de bisschoppelijke kerk van het bisdom. Het is de bisschop die volwassenen opneemt in de Kerk, maar meestal delegeert hij het doopsel, waardoor iemand wordt opgenomen in de Kerk en het vormsel, aan de pastoor ter plaatse. Maar soms doet hij dat ook zelf, vandaar dat de viering in de bisschopskerk plaatsvond.

De dag bestond verder uit ontmoeting en uitwisseling, een rondleiding door de Sint-Jan en ook gaf de heer T. Nahuijsen die op latere leeftijd katholiek is geworden een getuigenis. De organisatie van de dag was in handen van mevrouw drs. Ellen Kleinpenning van het diocesaan vormingscentrum van het bisdom. Vicaris-generaal Van Meijgaarden verving de bisschop die herstelt van een hernia-operatie. In Nederland treden jaarlijks zo’n 1.000 mensen toe tot de katholieke kerk.
20-11-2007