Nieuws

13 NOV

Bisdomblad over Jongeren

De novembereditie van het Bisdomblad gaat grotendeels over jongeren. In het evangelisatieprogramma dat het bisdom naar het jubileumjaar 2009 brengt,  nemen zij een prominente rol in. Immers: de jeugd heeft de toekomst.

Vicaris-generaal drs. J. Schröder spreekt in het blad van “een moedige minderheid”. Hoofdredacteur Michiel Savelsbergh interviewt bisschop Everard de Jong die voor de bisschoppenconferentie verantwoordelijk is voor dit deelgebied. Mgr. De Jong pleit voor goede persoonlijke begeleiding van jongeren en zou het zo’n gek idee niet vinden als de klein-seminaries weer terug zouden komen.

Aandacht met name ook voor de organisatie van het jongerenwerk in het bisdom.  Veel wordt ingezet op het ontwikkelen van regionaal beleid en aanbod, zeker daar waar jongerenwerk op parochiële schaal niet (goed) mogelijk is. Jongerenwerkcoördinator Tom Corstjens pr. vertelt welke invloed  de Wereldjongerendagen in Keulen hebben gehad. Peter van Zoest is in gesprek met Harm Ruiter over leiderschapstraining en Vera van Dijk vraagt pastoor Harold van Overbeek en diaken Pieter Schevers naar hun ervaringen met meerjarenplanning van jongerenprogramma’s.

Verder in dit nummer een bijdrage van pastoor Chr. Van Buijtenen over recente pausbrieven aan de jongeren, in het hart van het blad de kalender van bisdomactiviteiten, en als afsluiter een kleurrijk fotoverslag van Jaap van Eeden van de landelijke Katholieke Jongerendag die het afgelopen weekend plaatsvond in de Bossche Brabanthallen.

 

Nog geen abonnee? U kunt zich online opgeven voor een (proef)abonnement.

13-11-2007