Nieuws

09 NOV

Bisschoppen steunen actie Darfur

De Nederlandse bisschoppen spreken hun steun uit aan de nationale actie ‘Tot zover Darfur’, die deze week wordt gehouden:

"Wij delen de zorg van de initiatiefnemers over de situatie in Darfur. We betreuren het enorme leed dat onze broeders en zusters daar wordt aangedaan en betreuren eveneens het flagrante falen van de Soedanese regering en de gewapende groeperingen om het geweld te stoppen. Het is de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap om de menselijke waardigheid van de burgers van Darfur te beschermen, nu de eigen regering bij voortduring in gebreke blijft.

Wij vragen onze parochianen en u allen om uw voortdurende solidariteit en uw gebed voor alle mensen in Darfur die de afgelopen jaren zo ernstig hebben geleden. Wij hopen dat veel parochies steun zullen betuigen aan initiatieven die een stem geven aan de bevolking en het leed in Darfur onder de aandacht brengen.

Deze aandacht in gebed en daad blijft nodig opdat de Nederlandse regering en de multilaterale verbanden waarin zij opereert druk blijven uitoefenen om te komen tot een duurzame en rechtvaardige oplossing in Darfur en in geheel Soedan, die uiteindelijk een terugkeer van vluchtelingen en ontheemden naar de eigen gebieden mogelijk zal maken.”
09-11-2007