Nieuws

08 NOV

Nieuwe katholieken ontmoeten elkaar

Een groep nieuw-katholieken uit het bisdom Den Bosch komt zaterdag 17 november voor het eerst bij elkaar. Jaarlijks treden in Nederland zo’n duizend jongeren en volwassenen toe tot de katholieke kerk, waarvan ongeveer zeventig personen in het bisdom Den Bosch.

Doel van deze dag is - naast ontmoeting - kennismaking met de Rooms-katholieke Kerk die groter is dan de parochie waarin ze tot die Kerk zijn toegetreden via de initiatiesacramenten: doopsel, vormsel en eucharistie. Op de bijeenkomst geeft een nieuw-katholiek een getuigenis waarom hij katholiek is geworden. Ook is er informatiemateriaal, zijn er ontmoetingsmomenten en is er een groepsgesprek onder leiding van een nieuw-katholiek.

Het bisdom heeft een boekje en een folder over het thema verspreid onder de parochies, waarin beschreven is welke weg een volwassene doorloopt om tot de katholieke kerk toe te treden. Uit onderzoek is gebleken dat van de duizend nieuwe katholieken die jaarlijks toetreden tot de Kerk vijftig procent na een jaar geen contact meer heeft met de parochie. Het bisdom wil nu jaarlijks een dag voor nieuwe katholieken organiseren om de binding met de geloofsgemeenschap te bevorderen.

Download de folder 'Katholiek worden'.
Download de brochure 'Het catechumenaat - een handreiking voor parochies'.
08-11-2007