Nieuws

25 JUL

Eerste parochiemissie in Helmond

Het is een primeur voor het bisdom Den Bosch, en dus is deken/pastoor John van de Laar er ook best een beetje trots op: zijn Sint Luciaparochie in Mierlo-Hout neemt volgend jaar als eerste deel aan de zogenaamde Parochiemissie.

Die Parochiemissie is een initiatief dat overgekomen is uit Engeland, waar het een groot succes bleek. De bedoeling is om de kerk op een eigentijdse manier bij mensen onder de aandacht te brengen. In 2009 bestaat het Bossche bisdom 450 jaar en dat was aanleiding om de Parochiemissie deze kant op te halen.

Van 24 februari tot en met 9 maart 2008 vindt de eerste editie in Mierlo- Hout plaats. „De twee sleutelwoorden zijn huisbezoek en vieren”, zegt pastoor Van de Laar. „Drie of vier mensen uit Engeland, onder wie één priester, komen naar onze parochie om de Parochiemissie te leiden. Dat groepje wordt aangevuld met acht mensen uit het bisdom en acht mensen uit de Luciaparochie.”

In de eerste week bezoekt het twintigtal ouders van communicanten in de wijken Mierlo-Hout, Brandevoort, Helmond-West, de Annawijk en Suytkade. „150 Huisbezoeken is het streven, met 75 ben ik al heel gelukkig”, aldus Van de Laar. „De doelgroep bestaat uit mensen die belangstelling hebben voor de kerk, maar er niet heel dichtbij staan. Ouders van communicanten hebben wel iets met de kerk. Dus is het interessant om met die mensen van gedachten te wisselen.”
Het is een moderne variant op het klassieke missiewerk, zegt Van de Laar. „ Maar dan in de puur geestelijke zin van het woord. Dus we reiken mensen een helpende hand, maar zijn geen Jehova’s Getuigen, met alle respect.”

In de tweede week van de Parochiemissie is het thema ‘ vieren’. ’s Maandags is er een viering met alle communicanten en hun ouders. Op dinsdag is er een ziekenzalving in de kapel van zorgcentrum Alphonsus, tegenover de Houtse kerk. De woensdag staat in het teken van de jeugd, de donderdag van een avondmis in de Alphonsuskapel. Op vrijdag is er een ‘avond van barmhartigheid’ in de kapel. Pastoor Van de Laar kijkt er nu al naar uit. „De mensen zijn best genegen om over het geloof te praten, is mijn ervaring.”

Bron: Eindhovens Dagblad
25-07-2007