Nieuws

25 JUL

Welke kerken zijn open op Monumentendag?Het bisdom van 's-Hertogenbosch publiceert een voorlopige lijst van parochies die deelnemen aan het Open Kerkweekend 2007. Van 94 kerken is inmiddels bekend dat ze op 8 en/of 9 september de deuren openen. Het aantal bestelde spandoeken en informatieve z-cards is gestegen tot respectievelijk 125 en 21280.

Ruim 20 parochies nemen - om uiteenlopende redenen - niet deel aan het Open Kerkweekend. Sommige kerken zijn zomers al elke dag geopend, andere parochies krijgen het organisatorisch niet rond of vinden het bezoekersaantal tijdens het vorige Open Kerkweekend in november 2006 te laag om nogmaals deel te nemen. Ruim 120 parochies hebben nog niet gereageerd.

Een lijst van deelnemende kerken met openingstijden en programmainhoud - voor zover bekend bij het Bisdom - is als download beschikbaar.

De spandoeken en de z-cards komen de voorlaatste week van augustus binnen op het Bisdomkantoor. De parochies kunnen hun bestelling de laatste week van augustus tegemoet zien. 

Parochies die nog in de lijst opgenomen willen worden, kunnen hun deelname aan het Open Kerkweekend kenbaar maken aan het Bisdom via evangelisatie@bisdomdenbosch.nl, via onderstaand webformulier, of via het papieren aanmeldingsformulier. Gaarne eventuele bijzondere activiteiten en/of openingstijden van de kerk(en) vermelden.

Meer informatie over het Open Kerkweekend via www.bisdomdenbosch.nl/openkerkweekend.htm.


AANMELDINGSFORMULIER OPEN KERKWEEKEND 2007


25-07-2007