Nieuws

10 JUL

In Memoriam August Klessens

Op zaterdag 7 juli 2007 is te Bladel overleden de zeereerwaarde heer August Klessens, emeritus-pastor van het St. Lambertusziekenhuis te Helmond.

Emeritus-pastor Klessens werd geboren in Bladel op 6 maart 1921 en op 15 juni 1946 tot priester gewijd. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Veghel (parochie H. Lambertus) van 1946-1950, als kapelaan te Eindhoven (parochie H. Theresia) van 1950-1957, als kapelaan te Helmond (parochie H. Hart) van 1957-1962, als (bouw)pastoor te Sint-Oedenrode (parochie De Goede Herder) van 1962 – 1968, als rector van Stichting St. Jozefheil te Bakel van 1968 – 1976 en tenslotte als pastor van het St. Lambertusziekenhuis te Helmond uit welke functie hem op 15 februari 1985 eervol ontslag werd verleend.
Moge hij rusten in vrede!

De avondwake – donderdag 12 juli om 19.00 uur - is in de parochiekerk van de H. Petrus te Bladel, de uitvaart – vrijdag 13 juli om 10.30 uur - vanuit dezelfde parochiekerk.
10-07-2007