Nieuws

03 JUL

Plein aan Bossche kathedraal autovrij


Met ingang van 1 juli zijn auto’s taboe op de Parade in Den Bosch, het plein naast de kathedraal. De ondernemersvereniging en het kerkbestuur van de Parochie Heilige Johannes Evangelist hadden bezwaar ingediend tegen het autovrij maken maar de partijen slaagden er alsnog in afspraken te maken over compensatie.

De Parade wordt vooruitlopend op de herinrichting aangepast. De parkeervakken verdwijnen en komen plantenbakken en verlichting op de grond.

Er komen 14 parkeerplaatsen bij op het Vonk- en Vlamterrein en de bestaande parkeervakken worden gemarkeerd. Door de nieuwe indeling kunnen veertig auto`s extra worden geparkeerd.

De parkeergarage in de St. Josephstraat gaat op zondagochtend open, zodat kerkgangers toch in de buurt van de Sint Jan kunnen parkeren. Tot 1 januari 2008 is het parkeren op zondag tot 14.00 uur gratis. Tot de definitieve herinrichting worden er vijftien ontheffingen verleend zodat er tussen de Sint Jan en de eerste bomenrij op zondagochtend kan worden geparkeerd. Ook zijn er afspraken gemaakt over het parkeren bij rouw- en trouwdiensten.

Bij de definitieve herinrichting van de Parade wordt rekening gehouden met dertig (duur)betaalde parkeerplaatsen en twintig invalidenparkeerplaatsen. Deze zijn voor bezoekers die gebruik maken van de aan het plein liggende functies.
03-07-2007