Nieuws

02 JUL

Z.E.H. J.J.M. van Eijndhoven erekanunnik

Pastor Jan van Eijndhoven (1927) heeft de titel erekanunnik van het kathedrale kapittel gekregen. Hij krijgt die als blijk van waardering en respect voor het pastoraat dat hij heeft verricht voor doven en slechthorenden. Tot zijn emeritaat in 1991 was hij directeur van het Doveninstituut in Sint Michielsgestel. Het kathedrale kapittel is het belangrijkste adviescollege van de bisschop.

De tachtigjarige Van Eijndhoven zet zich ook in voor de diocesane priesteropleiding en heeft een belangrijke rol gespeeld bij de komst van priesters uit India naar het bisdom Den Bosch.
De benoeming tot erekanunnik heeft plaatsgevonden tijdens de diocesane priesterdag van het bisdom Den  Bosch in aanwezigheid van zo’n 65 collega priesters.
02-07-2007