Nieuws

01 JAN

ParochieDe parochie is de kleinste bestuurlijke eenheid van de wereldkerk. Het aantal kerkleden ligt veelal tussen de 2000 en 6000. Enkele parochies zijn veel groter - zelfs tot 16.000 kerkleden toe. Een parochie wordt pastoraal en bestuurlijk geleid door een priester. Hij wordt pastoor genoemd. Bij zijn administratieve en organisatorische taken wordt hij geholpen door een parochiebestuur: mannen en vrouwen die daar een deel van hun vrije tijd aan geven. Het parochiebestuur moet de materiële voorwaarden scheppen om de pastorale zorg te verzekeren.

In het Bossche bisdom werken parochies van lieverlee meer en meer samen in 'parochieverbanden'. Dat zijn pastorale eenheden die ten doel hebben de samenwerking tussen parochies op allerlei terreinen te intensiveren en efficiënter te maken.

Een doorsnee parochie heeft een eigen kerk, een pastorie en een parochiecentrum. Vaak is de (grote) pastorie voor een deel bewoond door de pastoor en voor de rest in gebruik als parochiecentrum, waar vergaderingen en andere bijeenkomsten worden gehouden.
De kosten die gepaard gaan met het instandhouden van een parochie en de betaling van de pastoor en andere niet-vrijwillige parochiemedewerk(st)ers, worden voornamelijk opgebracht door de Actie Kerkbalans, die elk jaar in januari wordt gehouden. Daarnaast ontvangen parochies geld uit collectes (hoewel collectegeld soms ook voor charitatieve acties bestemd is) en uit vergoedingen voor misintenties en speciale vieringen - denk aan huwelijken en uitvaarten.
Een gemiddelde parochie heeft een of meer eigen koren, misdienaars en acolieten (oudere misdienaars) die mede de liturgische vieringen verzorgen.

Als u wil weten welke parochies in een bepaalde plaats liggen of welke plaatsen deel uitmaken van een bepaald dekenaat, dan kunt u die vinden in de Naamlijst. Links naar parochiewebsites vindt u hier.

01-01-2007