Nieuws

29 MRT

Vieringen Goede week en Pasen

Pasen is in de katholieke kerk het voornaamste feest van het liturgisch jaar. Met Pasen viert de Kerk de verrijzenis van Jezus Christus. Aan Pasen gaat de veertigdagentijd vooraf, die duurt van aswoensdag tot aan de avondmis van Witte Donderdag. Dan begint het paastriduüm. De week voor Pasen is de Goede Week. Lees verder voor de kerkelijke vieringen in deze periode.

Zondag 1 april
Palmzondag – Begin van de Goede Week
11.00 uur: Pontificale Eucharistie in de Sint-Jan met bisschop Hurkmans
14.00 uur: Viering van de Wereldjongerendagen per bisdom in Eindhoven
Maandag 2 april
19.00 uur: Boeteviering en sacrament van verzoening in de Sint-Jan met bisschop Hurkmans.
Dinsdag 3 april
14.00 uur: kruisweg voor bisdommedewerkers in de Sint-Jan met bisschop Hurkmans
Woensdag 4 april
19.00 uur: Chrismamis in de Sint-Jan: wijding van het chrisma en zegening van de oliën voor de toediening van de sacramenten door mgr. Hurkmans, in aanwezigheid van priesters uit het bisdom.
Donderdag 5 april
Paastriduüm: Witte Donderdag (herdenking van het Laatste Avondmaal van Jezus Christus en Zijn apostelen: de instelling van de eucharistie)
19.30 uur : Eucharistieviering met bisschop Hurkmans in de Sint-Jan
Vrijdag 6 april
Paastriduüm: Goede Vrijdag (herdenking van het lijden en sterven van Jezus Christus). Bisdom kantoor gesloten
15.00 uur: Herdenking van het lijden en sterven van de Heer
Zaterdag 7 april
Paastriduüm: Paaszaterdag
22.00 uur: Paaswake in de Sint-Jan met bisschop Hurkmans
Zondag 8 april
Paastriduüm: Paaszondag (hoogfeest van de verrijzenis van Jezus Christus uit de doden)
10.15 uur: Pontificale Eucharistie in de Sint-Jan
Maandag 9 april
Tweede Paasdag – bisdomkantoor gesloten
29-03-2007