Nieuws

27 MRT

Caritas Nijmegen bestaat 40 jaar

In april bestaat de Dekenale Caritas Instelling in Nijmegen 40 jaar. Ze organiseert op 13 april een themamiddag over armoede en caritas met onder meer mevrouw drs. M. Martens, lid Europees Parlement en de heer mr.Th. de Graaf, burgemeester van Nijmegen.

Door samenvoeging van de R.K. Armbesturen in het dekenaat Nijmegen is in 1967 door Mgr. J. Bluyssen, goedkeuring gegeven aan de oprichting van de D.C.I. in Nijmegen. De D.C.I. heeft ook nu nog een fonds waarop particulieren die in financiële nood verkeren een beroep kunnen doen en waar de hulp van Rijk en Gemeente niet toereikend is. In de praktijk komt dit neer op financiering van directe levensbehoeften, hulp bij schuldsanering, betaling van niet verzekerde kosten voor medische hulp en voorkoming van uithuisplaatsing. De enige voorwaarde die de D.C.I. aan een aanvraag stelt, is een advies van een pastor, huisarts, decaan van een scholengemeenschap of medewerker van een welzijns/hulpverleningsinstelling.

Voorzitter Groeneveld: “Wij blijven actief zoeken naar manieren om, in samenwerking met hulpverleners, de verborgen armoede te bereiken. Het komt nog te vaak voor dat gêne mensen ervan weerhoudt een beroep te doen op hulpverleners en te vragen om financiële steun. Ook is men vaak niet op de hoogte van het bestaan van de D.C.I.. Wij constateren dat er na veertig jaar een steeds grotere noodzaak voor caritas is. Gelukkig zijn nog steeds mensen bereid tijd, energie en geld te geven voor ondersteuning van de zwakkeren in de samenleving. Het stemt tot nadenken dat ondersteuning in toenemende mate noodzakelijk blijkt te zijn.” In Nederland leven momenteel ruim 600.000 gezinnen beneden de armoede grens. In de regio Nijmegen is dit aantal 6.000. De D.C.I. gaf in 2006 ten opzichte van 2000 35% meer uit aan financiële hulp ten behoeve van particulieren. Ook dit jaar is een stijging te verwachten.

PROGRAMMA

13.30 – 14.00                         Ontvangst, Concertgebouw De Vereeniging, ING  Zaal,
                                             Keizer Karelplein, Nijmegen

14.00 – 14.15                         Woord van welkom, Roland Kerssemakers, 
                                             deken van het dekenaat Rijk van Nijmegen

14.15 – 15.00                         Kerken en de nieuwe noden, mevrouw drs. Maria Martens, 
                                             lid Europees Parlement

15.00 – 15.30                         Pauze

15.30 – 16.15                         Caritas en overheid, de heer mr. Thom de Graaf, 
                                             burgemeester van Nijmegen

16.15 – 16.45                         Toekomst en beleid D.C.I., de heer Ton Groeneveld,  
                                             voorzitter D.C.I. 

16.45 – 18.00                         Borrel
27-03-2007