Nieuws

26 MRT

Bisschop Eijk over zorg rond levenseinde

Donderdag 29 maart spreekt mgr.dr.W.J.Eijk, bisschop van Groningen-Leeuwarden, arts en ethicus over ethische vragen rond euthanasie en palliatieve zorg. Initiatiefnemer voor deze lezing is de Diocesane Commissie Ouderenpastoraat van het bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Bisschop Eijk houdt zijn lezing in Sociaal-cultureel centrum “Lunchcafé In de Roos” aan de Zuiderparkweg 282 te 's-Hertogenbosch. Het programma duurt van 14.00 tot 16.00 uur en is bedoeld voor mensen die zich bezighouden met pastorale zorg rond het levenseinde en iedereen die beroepsmatig werkzaam is in de palliatieve zorg. Aanmelding is gewenst gkleijberg@bisdomdenbosch.nl of telefonisch: 073-6125488.
26-03-2007