Nieuws

01 MRT

Landelijke seminaristendag Den Bosch

Zaterdag 3 maart vindt de jaarlijkse dag van Nederlandse priesterstudenten plaats op het Sint-Janscentrum in Den Bosch. Bij toerbeurt wordt deze ontmoetingsdag georganiseerd door de studenten van een van de Nederlandse priesteropleidingen. Er worden ongeveer zestig á tachtig mensen verwacht uit de zeven Nederlandse bisdommen.

Het programma, alleen toegankelijk voor priesterstudenten, ziet er als volgt uit.

Programma
09.45 uur  Ontvangst met koffie
10.30 uur  H.Mis in de seminariekapel met Mgr. Hurkmans,
11.45 uur  Aperitief
12.30 uur  Diner
14.00 uur  Rondleiding in de kathedraal
15.00 uur  Facultatief programma
17.00 uur  Gezongen Vespers
17.30 uur  Avondmaaltijd

De dag wordt aanbevolen bij de Zoete Moeder van ’s-Hertogenbosch.
01-03-2007