Nieuws

29 JAN

Tweede Open Kerkweekend op 8 en 9 september 2007

Bisschop Hurkmans heeft aangegeven dat er zowel in 2007, 2008 als 2009 in het bisdom een Open Kerkweekend zal plaatsvinden in het kader van het evangelisatieprogramma dat t/m 2009 loopt. Het jaar 2007 staat het in het teken van het Jaar van de Vorming.

Hoe kunnen we dit thema tijdens het Open Kerkweekend onder de aandacht brengen? En hoe organiseer je het Open Kerkweekend in de eigen parochie? Graag willen we deze en andere vragen aan de orde laten komen tijdens twee voorbereidingsavonden voor parochianen en pastores, die in het voorjaar gepland staan. Op dinsdag 8 mei en woensdag 13 juni zijn geïnteresseerden welkom om met elkaar ideeën uit te wisselen over het Open Kerkweekend.

Eind vorig jaar deden ruim 150 kerken mee. Uit een enquête blijkt dat parochies de voorkeur geven aan de maand september en de combinatie met Open Monumentendag. Ook willen parochies vroegtijdig geïnformeerd worden om de organisatie en de eigen publiciteit (berichten in het parochieblad, huis-aan-huisbladen, regionale dagbladen e.d.) rond te krijgen. De meeste parochies hebben zo'n 6 tot 10 vrijwilligers nodig om hun kerkgebouw een weekend open te stellen. Uit de enquête kwam verder de suggestie naar voren een rondleiding of tentoonstelling te organiseren.
29-01-2007