Nieuws

17 JAN

Database ledenadministratie nu operationeel

Vanaf 1 januari 2006 is het R.-K Bureau voor de Ledenadministratie de verbindingsschakel tussen de afzonderlijke kerkledenadministraties in de parochies en de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) die burgerlijke gegevens met de Gemeentelijk Basisadministratie (GBA) communiceert.
Het R.-K Bureau voor de Ledenadministratie bouwt een nieuw systeem op voor de parochieadministratie, Navision. Deze centrale database is inmiddels operationeel en inmiddels maken de eerste 50 parochies gebruik van de ledenmodule. Circa 700 parochies hebben zich al aangemeld en zijn inmiddels ingepland voor de overgang naar het nieuwe systeem.

In de loop van de komende jaren kunnen alle parochies rechtstreeks gaan deelnemen aan de centrale database, waarbij een eigen parochieadministratiesysteem niet langer nodig is. Niet alleen de burgerlijke gegevens kunnen worden opgeslagen, maar ook kerkelijke gegevens m.b.t. doop, eerste communie, vormsel en kerkelijk huwelijk, evenals bijvoorbeeld het vrijwilligersbestand. De parochies krijgen binnen het centrale systeem de beschikking over een eigen, afgeschermde ruimte. Zij blijven eigenaar van de geadministreerde gegevens en blijven zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden daarvan. Voor nadere informatie: zie onderstaande website.

Als de parochies op termijn hun deel van het systeem gebruiken, wordt veel onderhoudswerk aan de administratie eenvoudiger én kan de parochie van allerlei andere faciliteiten profiteren, zoals financiële administratie, documentenbeheer, interne en externe communicatie, enz. Dan vallen alle puzzelstukjes op hun plaats!

R.K. Bureau voor de ledenadministratie
p/a Amersfoortseweg 10, 3705 GJ  Zeist
info@ifac.nl
www.rkledenadministratie.nl
17-01-2007