Nieuws

11 JAN

Gerestaureerde Joriskerk viert feest

Van vrijdag 19 t/m zondag 21 januari viert de Eindhovense Joriskerk dat de ruim drie jaar durende restauratie van dit Rijksmonument is voltooid. Het geheel gesponsorde feestweekend is voor alle mensen die in de parochie wonen en is gratis toegankelijk.

“Het gaat natuurlijk niet alleen om herstel van het kerkgebouw. Hoofdzaak is de beleving van het geloof, in- en buiten het kerkgebouw, door een levendige gemeenschap,” vertellen Hellen van Bergeijk en Paul van der Grinten van de Feestcommissie Sint-Jorisparochie.” Dat vraagt om een zekere dynamiek binnen de geloofsgemeenschap, aangepast aan de moderne tijd. Het betekent werken aan een omslag van een afwachtende, consumptieve kerkgemeenschap naar een meer actieve werkgemeenschap, waarin pastoor en parochianen, de verantwoordelijkheden samen dragen en eensgezind samen op weg gaan. Daartoe zal een klimaat geschapen moeten worden, waarin mensen zich thuis voelen en meer actief hun steentje aan activiteiten willen bijdragen. Een begin is al gemaakt. Maar, de Jorisgemeenschap groeit. En dat geeft hoop,” aldus de beide leden van de feestcommissie.

Monumentenstatus
Rond 1400 was er in Stratum al een Sint Joriskapel. In 1489 werd de kapel verheven tot een zelfstandige parochiekerk. Maar het aantal parochianen groeide gestaag. Daarom werd het oude kerkje in 1885, op initiatief van pastoor A. Lombarts vervangen door het huidige kerkgebouw. Echter, toen nog zonder toren en zijkapellen. Die kwamen er pas rond 1910, onder pastoor L. Dijkmans. De kerk is uitgevoerd in neogotische stijl. De muren en bijzondere zuilen zijn zeer kleurrijk. De befaamde Eindhovense beeldhouwer J. Custers, tot in het buitenland bekend, heeft rond 1910, diverse houten beelden en reliëfs in eikenhout, natuursteen en messing, voor de kerk vervaardigd. In 1976 kreeg de Sint Joriskerk de status van een monument en kwam op de lijst van door het Rijk beschermde monumenten. Dit monument is nu, met financiële steun van het Rijk, volledig gerestaureerd.

Niet zonder slag of stoot
“En dat zegt wel wat!, vertellen Paul en Hellen. “Het onderstreept het bestaansrecht van de parochie. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.” Om het proces van renovatie/restauratie in gang te zetten werd de Stichting Restauratie Sint Joriskerk o.l.v. voorzitter Theo Bogers opgericht. Met allerlei instanties moesten discussies worden aangegaan en fondsen aangeboord om de financiën bij elkaar te krijgen. Viermaal zijn er benefietconcerten georganiseerd, om het chronisch tekort aan geld te kunnen aanvullen. Want regelmatig dreigden de geplande werkzaamheden niet te kunnen worden uitgevoerd. Maar nu is de restauratie dan voltooid, maar rest nog een schuld van 371.883,-- euro, die met 37.000,-- euro per jaar moet worden afgelost. Voor de werving van dit bedrag, blijft de Stichting Restauratie nog actief.

Feestprogramma

Vrijdag 19 januari van 20.00 tot 21.00 uur
De festiviteiten in de Sint Joriskerk worden geopend met een concert door het mannenkoor La Bonne Espérance o.l.v. dirigent Frans van de Goor. Dit omvangrijke en meest bekende Eindhovense koor bestaat al sinds 1871 en werd in 1953 onderscheiden met het predikaat “Koninklijk”. Het heeft optredens verzorgd in binnen- en buitenland.

Verder zal het Kerkbestuur in kort bestek over de restauratiewerkzaamheden vertellen, waarbij tevens het boekje “De restauratie voltooid” wordt gepresenteerd.

Zaterdag 20 januari van 14.00 tot 17.00 uur
Wie deze middag de kerk binnenloopt, zal de meest interessante informatie over de geschiedenis van het kerkgebouw zélf kunnen ontdekken. Er is een boeiende fototentoonstelling ingericht over ontstaan, uitbreiding en renovatie van het gebouw, maar ook over de belangrijkste gebeurtenissen die er zijn geweest.
  • Ontstaan van de kerk op initiatief van pastoor Arnoldus Lombarts. Eerste steenlegging in 1884 en in inwijding in 1885.
  • Uitbreiding van het kerkgebouw met de kerktoren, de zijkapellen en het orgel door pastoor Laurentius Dijkmans.
  • De recente, totale restauratie van het gebouw, met de voltooiing onder pastoor Albin Rutz
  • Het boekje “De restauratie voltooid”, met daarin ook het feestprogramma opgenomen, is te koop voor slechts 1,50 euro, een blijvende herinnering.
De sectie jongeren uit het parochiekoor Sint Joris, dat onder de naam “de Cantorij Sint Joris”, van tijd tot tijd in de kerk optreedt, zal deze middag met instrumentale begeleiding, de zang verzorgen. Deze middag biedt tevens de gelegenheid om de overige bezienswaardigheden in de kerk eens goed te bekijken.

Zondag 21 januari van 10.30 tot 11.30 uur
Deze dag vormt het hoogtepunt van het Feestweekend.
  • 10.30 –11.30 uur. Pontificale Eucharistieviering inde Sint Joriskerk. Voorgangers in deze dienst zijn Monseigneur drs. A.L.M. Hurkmans en Pastoor A. Rutz. Het parochiekoor Sint Joris zingt o.l.v. dirigent Peter van Moorsel, de Missa Pontificalis van Lorenzo Perosi.
  • 11.45 uur. Met het Sint Jorisgilde voorop, vertrekken de parochianen en genodigden naar het Stadspaviljoen, om het feest op een meer wereldse wijze voor te zetten.
11-01-2007