Nieuws

09 JAN

Internist organiseert kerstpakkettenactie

Marion Blonk, internist in het Catharina ziekenhuis Eindhoven, zorgde rond kerst voor een diaconaal een-tweetje tussen het ziekenhuis en de parochie. Ze wist 80 collega’s zover te krijgen dat ze hun kerstpakket ter beschikking stelden voor minderbedeelden.

Hoe ben je tot je kerstactie gekomen?

Marion: “In het parochiebulletin van de St Petruskerk in Eindhoven las ik over een kerstpakketactie die de katholieke kerken van Woensel Midden en Zuid gezamenlijk ondernamen. Zij wilden aan mensen die het afgelopen jaar veel tekort waren gekomen een kerstpakket aanbieden. Zij vroegen daarom aan mensen die een kerstpakket krijgen en die dit kunnen missen, het ter beschikking te stellen. Ik werd door deze oproep getroffen. Op de fiets vroeg ik mij af hoe goed ikzelf in staat was om mijn kerstpakket weg te geven. Het duurde toch eventjes voor ik daar volmondig ja op kon zeggen en dat terwijl ik over salaris niet te klagen heb. Al verder fietsend kwam ineens het idee in mij op om mijn collegae in het ziekenhuis te vragen om deze kerstpakketactie te ondersteunen. Alhoewel ik gelijk enthousiast werd bij de gedachte alleen al, moest ik aan de andere kant toch ook wel weer moed verzamelen,” vertelt Marion.

Hoe ging het verder?

“De volgende dag heb ik mijn ideeën met de afdeling Communicatie van het ziekenhuis besproken. Degene die ik sprak was tot mijn verrassing gelijk enthousiast. Ik mocht de actie doen op persoonlijke titel. Veel medewerkers ervaren het krijgen van het kerstpakket als een blijk van waardering. Als je dan als ziekenhuis vraagt het korte tijd later om het af te staan, is dat ook zo wat. Ik besloot daarom alleen een e-mail te sturen aan de medische stafleden, ruim 100 specialisten, met als titel ‘sympathieke kerstactie’. In de e-mail heb ik de zinnen die mij in het parochieblad getroffen hadden letterlijk overgenomen. Dat leverde heel veel leuke reacties op, vaak uit onverwachte hoek. Bijvoorbeeld: ‘Leuk initiatief, de mijne mag je hebben’, ‘In mijn parochie loopt al jaren net zo’n actie, graag blijf ik daar aan deelnemen’, ‘Leuke actie, maar ik geef de mijne al aan iemand in mijn eigen omgeving die veel tekort komt’, ‘Graag zou ik ook een donatie willen doen, kan dat?’. Eén collega had jaren geleden zoiets willen doen, maar het toen niet van de grond gekregen en bood spontaan aan om mee te helpen. Hij vroeg waarom ik de actie niet ook ziekenhuisbreed deed. Hij plaatste daarop mijn e-mail op de discussiepagina van het intranet van het ziekenhuis, met daarbij dat hij de vraag hartverwarmend vond,” legt Marion uit.

140 posters

Marion: “Zijn reactie gaf voor mij de doorslag om van de 13e verdieping naar de begane grond in totaal 140 posters op te hangen op plaatsen waar medewerkers bij elkaar zitten zoals verpleegposten, secretariaten en koffiekamers voor personeel. Zo kon ik tegelijkertijd er iedere keer zelf uitleg bij geven. Ook bij koffieapparaten voor personeel kwam er een poster te hangen. Mijn katholieke inspiratie was de bron die mij de kracht gaf om door te zetten tot de 140e poster en sowieso om de hele actie met deze inzet te doen. En dat beschouw ik als één van de grote vruchten die de Katholieke Kerk in mensen weet te bewerkstelligen,” aldus Marion. “Pastoor Gabry Papenburg en diaken Rob Kosterman en de werkgroep Diaconie hield ik regelmatig van het verloop van de actie via de e-mail op de hoogte. Ook hun reacties daarop stimuleerden me om door te gaan. En met succes! Behalve in totaal 80 kerstpakketten heeft het heel veel mensen aan het denken gezet en tal van boeiende gesprekjes opgeleverd. Veel medewerkers bespraken de actie van de kerk ook thuis in hun gezin. Een andere vrucht die ik ervoer was dat er een blindelings vertrouwen heerste dat de kerken met de kerstpakketten goede dingen zouden doen en juist ook aan veel niet-gelovigen een kerstpakket aanbiedt. Alle gevers van een pakket binnen het ziekenhuis hebben een schriftelijk bedankje van de werkgroep Diaconie ontvangen,” besluit Marion.

Michiel Savelsbergh
09-01-2007