Nieuws

03 JAN

Spiritualiteitsdagen vinden grote weerklank

Op 2 oktober hield Dom Korneel Vermeiren, oud-abt van de Abdij Koningshoeven bij Tilburg, inleidingen over ‘Bidden met Benedictus’.
6 November was het oud-bisschop mgr. drs. Jan Bluyssen - zelf ook deelnemer aan deze dagen - die de deelnemers introduceerde in het ‘Bidden met Augustinus’.
4 December leidde drs.Ellen Kleinpenning – afgestudeerd op de spiritualiteit van Pierre Julien Eymard – de dag over het gebedsleven van deze Franse priester (voor meer informatie over Pierre Julien Eymard zie www.eymard.org (Franstalige website) of www.blessedsacrament.com/mission/eymardbio.html (Engelstalig)).

Er komen nog drie spiritualiteitsdagen:
  • 15 januari 2007: ‘Bidden met Edith Stein’ onder leiding van vic.gen. drs.J.Schröder;
  • 5 februari 2007: ‘Bidden met Thomas Merton’ onder leiding van prof.dr.H.Blommestijn;
  • 5 maart 2007: ‘Bidden met Roger Schutz’ onder leiding van pastor Rudy de Kruijf.
Priesters, diakens, pastoraal werkers en pastoraal assistenten die hiervoor belangstelling hebben en zich nog niet hebben opgegeven kunnen dit alsnog doen bij J. van Oppen, pastoraal medewerker van het bisdom (jvoppen@bisdomdenbosch.nl)
03-01-2007