Nieuws

19 DEC

Kerstconcert toespraak bisschop Hurkmans

Toespraak drs. A.L.M. Hurkmans, bisschop van ’s-Hertogenbosch b.g.v. het Van Lanschot kerstconcert, 18 december 2006 in de Sint-Jan te Den Bosch.

Vorige week woensdag heeft professor mr. Pieter van Vollenhoven een werkbezoek gebracht aan de restauratiewerkzaamheden van onze prachtige kathedraal. Een bijzonder bezoek. Vanavond hebt u in deze eeuwenoude kerk mogen genieten van het indrukwekkende a-capella kerstconcert verzorgd door the Russian State Capella. We zijn er nog onder de indruk van. Mr. professor van Vollenhoven kwam als erevoorzitter van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Nationaal Monument Sint-Jan. Het behoud van onze monumenten, in het bijzonder van onze Sint-Jan, is ons blijkbaar heel wat waard. Aanstaande zaterdagavond kunt u zelfs stemmen op de Sint-Jan in het TV programma Restauratie. Misschien wint de Bossche kathedraal dan wel 1 miljoen euro, maar daarover aan het eind meer. Het is natuurlijk fantastisch dat er zoveel aandacht is voor deze unieke kerk. Maar voor alle 384 kerken in het bisdom Den Bosch is maar liefst zo’n 50 miljoen euro nodig om alle achterstanden in restauraties uit te voeren. Geld dat er natuurlijk wel is, maar het zit alleen nog niet in de juiste portemonnees. Dat vraagt om prioriteitstelling, offerbereidheid en onderhandelingen.

Het geloof en de kerk in Nederland hebben het niet makkelijk, ze zijn ogenschijnlijk bezig te overleven. Het laatste rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit september 2006 schets het scenario dat in 2020, dus over 13 jaar, de Nederlandse bevolking nog maar voor 10% uit katholieken bestaat. De liefdesrelatie die de gemiddelde katholiek met zijn geloof heeft is broos. Het regelmatig ter kerke gaan is voor velen geen praktijk meer. Daarom is de liefde doorgaans oppervlakkig. De ruim 800.000 allochtone katholieken die ons land inmiddels telt, maar ook de vele moslimgelovigen, houden ons op een heel positieve manier een spiegel voor. Waar zijn jullie katholieken van Nederland, wat is jullie identiteit, waar geloven jullie eigenlijk in? Wat is jullie de Kerk waard? Het zou toch beschamend zijn ten opzichte van hen wanneer we niet veel verder komen dan een stamelend antwoord ‘dat onze culturele wortels in het christendom liggen en dat we zo trots zijn op ons religieuze erfgoed, dat we maar met moeite in stand kunnen houden.’

Ik zal u vanavond niet vermoeien met gepreek over het belang van godsdienst en godsdienstvrijheid in onze geseculariseerde samenleving. Ik nodig u wel uit te kijken naar het kerstkind in de kribbe die ons deze dagen een spiegel voorhoudt. Wie bent u? Hoewel ik deze vraag niet voor u wil beantwoorden neem ik wel de vrijheid in enkele oneliners te getuigen waar het in het geloof om draait. De mens hoort bij de aarde, maar ook bij de hemel; hij is van vlees en bloed, maar ook geestelijk; hij maakt deel uit van de natuur, maar is ook bovennatuurlijk; hij is tijdelijk, maar ook eeuwig; hij kan veel weten, maar dat weten gaat samen met geloven; hij kan alles in het leven naar zich toehalen, maar hij kan ook totaal leven voor de ander. In ieder mens bestaat dubbelheid. Evenwicht is moeilijk te bewaren. Een halve eeuw geleden spraken we in de Kerk alleen over de hemel, nu spreken we vooral over de aarde. De waarheid ligt in het midden.

Er zijn ook andere meningen. Het Humanistisch Verbond had begin deze maand een radiospotje. “Religies laten steeds meer van zich horen, maar wij geloven in de kracht van mensen. Steun ons met uw geld, anders zijn wij aan de goden overgeleverd.” Zelf geloof ik, zo heb ik u voorgehouden, dat een mens geschapen is om zowel een relatie aan te gaan met andere mensen als met God. Dit wonder vieren we iedere zondag in onze kerken en het bijzonder met Kerstmis. Graag wens ik u daarom een zalig kerstmis en gezegend nieuwjaar. En vergeet u niet aanstaande zaterdag op de Sint-Jan te stemmen. De Stichting Nationaal Monument moet nog 4 miljoen bij elkaar brengen. Kijk dus naar Nederland 2, om 20 minuten over acht. U kunt ervoor zorgen dat we die één miljoen winnen. Stem door te bellen of te SMSen. Bel 0900-0373 of SMS Sint Jan naar 7227. Dank voor uw aandacht.
19-12-2006