Nieuws

19 DEC

Bestuur pastorale eenheid ontbonden

Bisschop Hurkmans heeft het bestuur van de pastorale eenheid Groot Oost in ’s-Hertogenbosch per 15 december ontbonden. Na diverse besprekingen heeft de bisschop vastgesteld dat bestuursleden en de pastoor te ver van elkaar afstaan om vruchtbaar samen te werken.

De bisschop heeft een interim-bestuur benoemd dat mede tot taak heeft tot een nieuw bestuur te komen. Het interim-bestuur bestaat uit pastoor A. Uijttewaal (voorzitter), de heer J.G. Vorstman (vice-voorzitter) en de heer R. Coppens (penningmeester). Groot Oost omvat de H. Anna (Hintham), de H. Geest (Aa-wijk), de H.H. Harten, de H. Sacrament (Muntel-Vliert) en de H.H. Antonius van Padua en Barbara.
19-12-2006