Nieuws

18 DEC

Regiodagen

Met handreikingen voor parochies om meer biddende gemeenschappen te worden.

De eerste ronde van de regiodagen ‘Bidden in gemeenschap’ vond plaats op 7 en 14 oktober 2006. De tekst van de inleiding 'De dragende kracht van het gebed voor de vitaliteit van de parochie' van pastoor N. Swagemakers kunt u hier downloaden.

De tweede ronde van de regiodagen vond plaats op 27 januari 2007 in Oirschot en 3 februari in Nijmegen.
18-12-2006