Nieuws

17 DEC

Open brief bisschop Hurkmans Waalwijk

Open brief van drs. A. Hurkmans, bisschop van 's-Hertogenbosch aan de pastoor, het parochiebestuur en de parochianen van Sint-Jan - Maria te Waalwijk.

Drie bijeenkomsten zijn er geweest om extra aandacht te geven aan de gerezen moeilijkheden in uw parochie. Mijn vicarissen en ikzelf hebben tijdens deze samenkomsten goed geluisterd. De problemen zitten diep en zijn sterk emotioneel geladen. Er zal tijd nodig zijn om tot wederzijds begrip en verzoening te komen. De pastoor wegsturen of een zondebok aanwijzen is niet de weg die de Kerk voorstaat. Daarin wijken we inderdaad af van wat thans maatschappelijk gangbaar is.

Pastoor van Roosmalen, u staat in een spanningsveld tussen wat een aantal mensen verwacht en wat de Kerk van u vraagt op met name het gebied van (vooral liturgische) normen. U staat voor de moeilijke opdracht om ‘herder’ te zijn in deze parochie. Ik vraag u om met liefde en begrip de waarden en de normen van onze Kerk te blijven uitleggen aan de mensen en daarbij het welzijn van de hele parochiegemeenschap en van individuele gelovigen voor ogen te houden. Het bisdom wil hierover met u in gesprek blijven en zal u daarbij 'feedback' geven. Als pastoor heeft u de verantwoordelijkheid om te trachten goed te communiceren met individuen en groepen in deze mooie parochie.

Aan het parochiebestuur wil ik vragen om het belang van de parochie steeds voor ogen te houden en de pastoor als voorzitter van het bestuur met raad en daad bij te staan. Dat is een belangrijke taak.

Aan de parochianen, met name zij die zich gekwetst voelen, vraag ik om niet op te gaan in de emoties die de afgelopen periode hebben gespeeld, ook al weet ik dat die diep zitten en niet zo maar kunnen worden weggepoetst. Tegelijkertijd wil ik u vragen om niet verbitterd te raken en te beseffen dat verzoening tot het wezen van ons geloof en onze Kerk behoort. Ik wil u vragen om in dit perspectief te denken en te handelen, zelfs wanneer u dit moeite kost.

Pastoor, bestuur en parochianen, u hebt nog een hele weg te gaan in dienst van het rijk van God. In geloof vertrouw ik u aan elkaar toe. Waar mensen zich hard opstellen tegenover elkaar, daar groeit het onkruid en verdwijnt de liefde. Doch deze laatste mag nooit de grote verliezer zijn. Op de weg van de liefde wil ik u voorgaan en blijf ik in gebed met u allen verbonden.

drs. A.L.M. Hurkmans
bisschop van 's-Hertogenbosch, december 2006
17-12-2006