Nieuws

11 DEC

Een dag met een gouden randje

Zaterdag 9 december 2006 hield jongerenpastoraat Het Honk uit Uden haar 'Diaconaction'. Dit is een (landelijk) initiatief waarbij jongeren in actie komen voor mensen in hun directe omgeving. De Udense jongeren deden dit weliswaar enkele weken later dan de landelijke actie, maar ze waren minstens zo enthousiast. En met succes!

De jongeren hadden ervoor gekozen om tijdens deze dag de oudere mensen uit hun eigen parochie eens in het zonnetje te zetten. ’s Morgens in alle vroegte hebben de jongeren materiaal voor kerststukjes verzameld, boodschappen gedaan en het honk versierd en ingericht.

's Middags kwamen de gasten aan die met veel enthousiasme welkom geheten werden. Jong en oud zijn daarna aan de slag gegaan met koekjes bakken, schilderen en kerststukjes maken. De aanwezigen hebben volop genoten. Een van de jongeren zei: “Het is supermooi om zo samen te kunnen werken en de mensen te kunnen helpen met wat ze niet kunnen. En zij leren mij weer nieuwe dingen die ik niet weet.” Tijdens het eten vertelde een op leeftijd zijnde mevrouw: “Ik vind het zo fijn dat jullie mij hebben uitgenodigd. Dit is voor mij echt een dag om niet te vergeten, een dag met een gouden randje!”

De dag werd afgesloten met een eucharistieviering in de Petruskerk te Uden. Het was een erg mooi gezicht om iedereen samen in de kerkbanken te zien zitten. Jong en oud hebben samen de eucharistie gevierd en zoals pastoor Van Osch zei toen hij alle jongeren naar voren riep: “ We doen het samen, jong en oud, alle lagen van de bevolking. Jullie zullen de komende tijd nog veel van ons horen.” Daarmee doelde hij op het komende geloofsfeest dat in mei 2007 in Uden gehouden zal worden voor iedereen en waarbij de jongeren van Het Honk zeker weer actief zullen zijn!
11-12-2006