Nieuws

01 JAN

Cursus Jongerenpastoraat

Voor de derde keer wordt in februari de cursus Jongerenpastoraat gegeven. Een cursus die mensen praktisch wil toerusten om met jongeren in de parochie aan de slag te gaan, door bijvoorbeeld het starten van een na-vormselgroep, een tiener- of jongerengroep. De cursus stelt ook ten doel meer feeling met de doelgroep te krijgen en ervaringen uit te wisselen met elkaar.

De cursus vindt plaats in het bisdomgebouw, Parade 11 te Den Bosch en start elke avond om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. De volgende onderwerpen worden besproken:
 • 6 februari 2007
  Wat is r.k. jongerenpastoraat? Wat is het doel van r.k. jongerenpastoraat? Welke criteria liggen ten grondslag aan r.k. jongerenpastoraat?
 • 13 februari 2006
  Hoe vul ik een avond in? Met welk materiaal kan ik aan de slag? Hoe bereik ik tieners? Hoe bereik ik vrijwilligers?
 • 27 februari 2006
  In welke leefwereld bevinden tieners en jongeren zich? Wat is chatten, chillen, freaken, SMS-en? Kijk ik als begeleider wel eens MTV, zit ik op MSN? Hoe maak ik contact met de jeugd? Welke mogelijkheden biedt internet daarbij?
 • …. maart 2006 (nog samen in te plannen)
  Hoe ziet christelijk leiderschap er uit? Hoe kan ik het geloof voorleven en overbrengen? Wat is de kracht van Don Bosco, patroonheilige van de jeugd?
De cursus is sterk gericht op de praktijk. De eerste avond is bedoeld om een kader van katholiek jongerenwerk vast te stellen. De avonden daarop volgend gaan in op de praktijk, waarbij de interactie met de cursisten belangrijk is. Ook is de cursus erop gericht om elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Zo is het mogelijk om in de toekomst elkaar nog eens op te zoeken of om bijvoorbeeld regionaal een groep op te starten.

Inschrijven
U kunt zich nog inschrijven via het emailadres avdels@bisdomdenbosch.nl. Vermeld daarbij uw naw-gegevens en emailadres en ook, indien van toepassing, in welke parochie u al werkzaam bent en op welk terrein. Een korte motivatie om aan de cursus deel te nemen helpt ons om de cursus beter af te stemmen op uw situatie. Na inschrijving ontvangt u een uitnodiging voor de eerste avond.

Voor deelname aan de cursus wordt een bijdrage van € 30,- gevraagd.
01-01-2007