Nieuws

29 JAN

Oriëntatietraject voor jongeren: 3Mb

Vrijdag 9 februari 1e bijeenkomst

Veel jonge mannen en vrouwen vragen zich af: "Wat ga ik doen met mijn leven? Heeft God misschien een plan met mij? Wat is mijn bestemming in het 3e Millennium, dat sinds het jaar 2000 begonnen is?"

Misschien hoor jij ook bij die jonge mensen, in de leeftijd van ± 17-30 jaar, die duidelijkheid zoeken in hun levensbestemming. Voor jou organiseert de dienst roepingenpastoraat van het bisdom Den Bosch een programma: “3Mb”. Dit is de afkorting van: “3e Millennium bestemming”.

Vanaf 9 februari 2007 ga je met andere jonge mensen een viertal maanden op zoek naar een antwoord op vragen als: Wat doe ik met mijn leven? Wat voor studie, wat voor werk past bij mij? Ga ik trouwen, en met wie dan? Of word ik priester, zuster, broeder? Welke rol speelt mijn geloof in dat alles? Heeft God een plan met mij en zo ja, wat dan?

Het programma “3 Mb” omvat een drietal aktiviteiten:
  • Er zijn 5 groepsbijeenkomsten op de 2e vrijdagavond van de maand, van 20.00 tot 21.30 uur in de H.Hartparochie, Ploegstraat 3a te Eindhoven;
  • Tussentijds heb je enkele gesprekken met een persoonlijk begeleid(st)er;
  • Elke dag probeer je een moment van gebed en bezinning te nemen.
Op deze manier kun je je bewuster worden van Gods stem in je hart, in je leven. Hij zal je de weg wijzen.

Meer informatie vind je in de folder. Download de folder.

Heb je nog vragen? Neem dat contact op met G. van Rossem ( 073 - 6130314; 3mb@catholic.org).

We wensen je alvast een goede bestemming!
29-01-2007