Nieuws

28 JUL

Tweede serie 'Marriage Course' van start

Voor de auto is het normaal, een periodieke onderhoudsbeurt en na drie jaar een jaarlijkse APK keuring. Het gemiddelde huwelijk komt echter zelden in de garage of belandt bij het autoschadecentrum. Marriage Course wil het bandenprofiel diep houden en de olie op peil. Woensdag 30 augustus gaat de tweede serie ‘Marriage Course’ van start. Deelnemers van de eerste serie, die als pilotproject werd gedaan, vertellen over hun ervaringen.

Marriage Course is een cursus van acht avonden, bedoeld om echtparen te helpen hun relatie te versterken. ‘Om te bouwen aan een gezond huwelijk dat een leven lang duurt’, zo belooft de uitnodigingsfolder. De cursus is bedoeld voor ieder echtpaar, kerkelijk of niet, dat wil werken aan een sterke en blijvende relatie. Deelnemers moeten minimaal twee jaar getrouwd zijn. Verder is de cursus geschikt voor echtparen die in een nieuwe levensfase komen, door de geboorte van een kind, opgroeiende tieners of het ‘lege nest’. Maar ook echtparen die worstelen met dingen in hun huwelijk zijn welkom. Hoewel Marriage Course gebaseerd is op de principes van het christelijke huwelijk, is ze niet specifiek gericht op christelijke echtparen. Het concept is bedacht door twee leden van de Anglicaanse Kerk: Nicky en Sila Lee, bekend van de Alpha cursus. Via een DVD geeft dit Londense echtpaar iedere cursusavond een inleiding op het thema, waarna de deelnemers ermee aan de slag gaan.

Ouders en schoonouders
Wie denkt dat hij of zij zijn hele hebben en houden op tafel moet leggen bij andere echtparen heeft het mis. “Er vinden geen groepsdiscussies plaats en er wordt je niet gevraagd iets over je relatie aan iemand anders te vertellen. De hele cursus is er op gericht om echtparen samen te laten praten,” vertelt Ilona Langendonck van de ‘dienst huwelijk en gezin’ van het bisdom. “Het gaat niet om zware verhalen en sombere perspectieven, maar om acht gezellige avonden uit inclusief een etentje vertelt Ilona die samen met haar man Pieter deelneemt. De cursus gaat over onderwerpen die door alle drukte gemakkelijk aan de aandacht kunnen ontsnappen in een huwelijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan effectief communiceren, conflicten oplossen en pijn uit het verleden oplossen. Maar ook: hoe maak je duidelijk dat je van elkaar houdt? En tijd voor elkaar nemen en plezier maken. Ook het omgaan met ouders en schoonouders staat op de agenda en ‘goede seks’.

Marieke en Prosper Sassen uit Den Bosch namen deel aan de eerste editie van de Marriage Course. Marieke (52) vindt dat de cursus haar huwelijk meer verdieping heeft gebracht. “Onze relatie is er sprankelender door geworden, door dingen te bespreken die er in de loop van de jaren zijn ingeslopen. Met name de kunst van het communiceren, conflicten oplossen en de kracht van vergeving, vond ik de meest aansprekende thema’s. Je doet deze cursus echt met z’n tweeën. Je kijkt eerst naar een video, waarna je aan de hand van een werkboek voor jezelf vragen beantwoordt die je vervolgens met elkaar bespreekt.Tevens krijg je huiswerk mee. Het is echt een actieve cursus van 7 weken. Hoewel het voor ons niks spectaculairs was, werkt het toch verfrissend,” aldus Marieke. Haar man Prosper (59) voelde zich ook het meest aangesproken door de thema’s communicatie en vergeving. “De cursus brengt zaken aan het licht die we beter kunnen doen. We zeiden tegen elkaar: de komende week moeten we daar en daar nog eens aan werken.” Prosper vond het spannend wat de mening van Marieke zou zijn over bepaalde dingen. “Hoe ziet ze mij?, dacht ik. 80% is volgens verwachting, maar 20% bestaat uit nieuwe dingen,” aldus Prosper. Marieke en Prosper proberen nu eens per week samen bewust tijd voor elkaar te nemen in de ‘echtparentijd’. Ze gaan naar het theater, drinken een wijntje, genieten van een extra lekkere maaltijd of maken een wandeling.

José en Hennie van Rossum vonden de Marriage Course allebei waardevol met name rond het thema communicatie José (47) “Het was alweer een paar jaar geleden dat we een dergelijke cursus volgden. Het werkt verfrissend.” Hennie (50) geeft aan dat de cursus écht over de onderlinge relatie gaat. “Je bent op elkaar aangewezen en hebt afgezien van het begin en einde van de avond weinig van doen met de andere deelnemende echtparen.” José vindt dat het werken met het cursusboek tot diepgang leidt. “Wie is de ander, wat houdt jou bezig, ook na 26 jaar huwelijk? Wat is je karakter en wat betekent dat voor je huwelijk?,” aldus José. Hennie vindt dat dingen beter bespreekbaar zijn, bijvoorbeeld over seksualiteit. José voelt zich aangesproken door het thema vergeving: “Dat is niet alleen naar elkaar maar ook naar God. Ik ben er niet mee opgegroeid, maar al wel al jaren mee bezig, het thema heeft veel impact gehad.” Ze vond het wel jammer dat het sacrament van boete en verzoening weinig aan bod kwam, ondanks dat alle deelnemers katholiek waren. Hennie vond dat ook ten aanzien van het onderwerp ‘natuurlijke geboorteregeling’. In de Anglicaanse kerk (de makers van de video zijn Anglicaans, red.) wordt daar anders tegenaan gekeken dan bij katholieken.”

Voor Manon van den Broek en Gerard Beentjes uit Rosmalen heeft de Marriage Course geholpen om over het huwelijk in gesprek te komen. Manon (45) vertelt dat de kinderen nu groter zijn en ze weer is gaan werken, waardoor ze als het ware een nieuw evenwicht in hun huwelijk zochten. “Ik vond de combinatie huwelijk, persoonlijke groei en geloof prettig.” Gerard (49) sprak met name de tweegesprekken aan en het niet hoeven praten in een hele groep. “Er is van alles uit de gesprekken gekomen, we zijn er blijer door geworden en ook ons geloofsleven beleven we meer samen,” vertelt Manon. Gerard vult aan: “Het is wel belangrijk om dit ook zo te houden.” Volgens Manon biedt het cursusboek hiervoor voldoende mogelijkheden. Het meest interessant vonden beiden de eerste bijeenkomst over het leggen van de fundamenten. Manon: “Er moet iedere dag zoveel gebeuren, nu maken we ruimte en tijd voor elkaar.” Gerard sprak het thema seksualiteit aan, omdat daar concrete handvatten voor gegeven werden. Manon werd ook geraakt door het thema vergeving: “Het is een akt van wil, wanneer je vergeeft gaat de wereld een beetje open.” Beide hebben niet de behoefte veel te veranderen aan de cursus. Manon vond het prettig dat het huwelijk als sacrament aan bod kwam en Gerard was vooral te spreken over de opzet waarmee je met z’n tweeën praat over dingen die je niet met anderen deelt.

De avonden zien er als volgt uit:
Dineetje - iedere avond begint met een heerlijke maaltijd. Je zit gezellig samen aan een tafeltje tussen andere stellen in een restaurantachtige sfeer. Je bent er echt eventjes helemaal uit.
Praatje - iedere avond wordt er een inleiding gehouden. Soms vertellen de cursusleiders iets over het onderwerp en soms worden er aansprekende video’s gebruikt.
Koffie en discussie – tijdens de inleiding krijg je als echtpaar opdrachten die je samen uitvoert. Daarna praat je aan de hand van vragen door over het onderwerp.
Huiswerk - aan het eind van iedere avond krijg je wat huiswerk op, dat je samen als stel maakt ter voorbereiding van de volgende cursusavond. Niemand anders krijgt dat te zien, het helpt jullie om samen het gesprek ook thuis verder voort te zetten.

Waar en wanneer?
Op woensdag 30 augustus, 20 en 27 september, 4, 11 en 25 oktober en 8 en 15 november vindt de Marriage Course voor de tweede keer plaats in de parochiezaal sint Lucas, Zuiderparkweg 301 in Den Bosch. De avonden duren van 18.30 tot 21.30 uur en kosten 120 euro per echtpaar (kosten mogen geen belemmering voor deelname zijn). Voor dat bedrag is er een werkboekje en wordt er acht keer voor het eten gezorgd. Meer informatie: ilangendonck@bisdomdenbosch.nl of 06-27540684.

Michiel Savelsbergh
28-07-2006