Nieuws

24 JUL

Pastoor Bougie op eigen verzoek ontslagen

P.J. Bougie, pastoor van de pastorale eenheid Odiliapeel – Volkel – Zeeland, is op eigen verzoek ontslagen uit de priesterlijke bediening. Bougie acht zich niet in staat de celibaatbelofte te onderhouden. Zijn taken en bevoegdheden als priester zijn hem per 21 juli 2006 door het ontslag ontnomen. Bisschop Hurkmans heeft hem gevraagd zich de komende maanden te bezinnen.

Pastor Hooijmans en kapelaan Dorssers zullen de pastorale zorg waarborgen. Pastoor T. Van Osch uit Uden is benoemd tot waarnemend pastoor van de pastorale eenheid Odiliapeel – Volkel – Zeeland.
24-07-2006