Nieuws

25 JUL

Bisdom start Jaar van Gebed

Het bisdom van ’s-Hertogenbosch viert in 2009 haar 450 jarig bestaan. Dit jubileum en de jaren daar naar toe staan in het teken van evangelisatie. Bisschop Hurkmans heeft een meerjarenplan geïnitieerd dat hij in 2004 aangeboden heeft aan paus Johannes Paulus II. In de periode september 2006 t/m eind 2007 staat het gebed centraal. Tijdens dit Jaar van Gebed zijn er tal van activiteiten voor uiteenlopende doelgroepen.

Openingsdag Jaar van Gebed voor allen die (mee)werken in het pastoraat. Een dag van gebed, ontmoeting en bezinning op 11 september 2006 met een inleiding van Mgr. de Kesel hulpbisschop van Mechelen-Brussel, een woord van bisschop Hurkmans en gezamenlijk gebed. De dag is voor priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en pastoraal assistenten.

Op 11 en 12 november is er een diocesaan Open kerkweekend. Parochies in het bisdom zijn gevraagd hun kerkgebouw(en) buiten de reguliere vieringen in het weekend open te stellen voor publiek.
25-07-2006